Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.41.253

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 25 kwietnia 1921 r.
w przedmiocie ustalenia terminów dla załadowania i wyładowania wagonów 30-tonnowych.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu, towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. Pr. № 14 poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu niniejszem zarządzam wprowadzenie z dniem 1 maja r. b. w Taryfie Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt (Dz. Ust. z 1920 r. № 40 poz. 243 i 244) następujących uzupełnień:

I.

Część I. Przepisy Przewozowe.

1) W końcu postanowienia wykonawczego do ustępu 6 art. 63, wprowadzonego rozporządzeniem z dnia 12 maja 1920 r. (Dz. Ust. № 40 poz. 244), dodaje się: "Dla przesyłek, załadowywanych do wagonów 30-tonnowych, termin ustala się na 9 godzin służbowych".
2) W końcu postanowienia wykonawczego do ustępu 2 art. 80, zmienionego tymże rozporządzeniem z dnia 12 maja 1920 r. (Dz. Ust. № 40 poz. 244) dodaje się: "Dla przesyłek, wyładowywanych z wagonów 30-tonnowych, termin odbioru ustala się na 9 godzin służbowych".

II.

Część II. Wykaz opłat dodatkowych.

W ustępie 7 "Termin wolny od postojowego" (Dz. Ust. 1920 r. № 40 poz. 243) dodaje się punkt w redakcji następującej: "dla przesyłek, załadowywanych lub wyładowywanych z wagonów 30-tonnowych, 9 godzin służbowych".