§ 9. - Ustalenie taryf pocztowych, telegraficznych i telefonicznych w walucie złotowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.37.397

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 maja 1926 r.
§  9.
Za telegramy nadawane telefonem i rozmowy międzymiastowe prowadzone z aparatów abonenta płatne idolu nie pobiera się zasadniczo ani kaucji, ani zaliczki. O ile jednak zachodzi uzasadnione podejrzenie, że abonenci nie wyrównają w terminie przedłożonych im rachunków natenczas mogą być od takich abonentów pobierane zaliczki na poczet powyższych należności.