§ 3. - Ustalenie stosunku procentowego młodocianych do ogółu zatrudnionych dorosłych robotników w przemyśle poligraficznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.113.935

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 1932 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w trzy miesiące po ogłoszeniu na całym obszarze Rzeczypospolitej z wyjątkiem województwa śląskiego.