§ 1. - Ustalenie stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za 1933 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.12.65

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lutego 1935 r.
§  1.
Stopę opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za 1933 r. ustala się w wysokości 1,5‰ (pro mille) sumy składek brutto zebranych przez zakłady ubezpieczeń w ciągu roku 1933.