§ 2. - Ustalenie stopy opłaty na częściowe pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami ubezpieczeń społecznych za 1936 i 1937 rok.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.48.383

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lipca 1938 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.