Ustalenie stawki oszczędnościowej dla uczestników funduszu B Społecznego Funduszu Oszczędnościowego na rok 1948.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.21.147

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 kwietnia 1948 r.
w sprawie ustalenia stawki oszczędnościowej dla uczestników funduszu B Społecznego Funduszu Oszczędnościowego na rok 1948.

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania (Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 74) zarządza się, co następuje:
Stawki oszczędnościowe dla uczestników funduszu B Społecznego Funduszu Oszczędnościowego wynoszą w roku 1948 dla podatników podatku gruntowego, opłacających podatek od podstawy opodatkowania:
a)
ponad 60 do 100 kwintali żyta - 40% wymiaru podatku gruntowego za rok 1948,
b)
ponad 100 kwintali żyta - 45% wymiaru podatku gruntowego za rok 1948.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1948 r.