Ustalenie stanowisk prokuratorów, asesorów i aplikantów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, równorzędnych pod względem uposażeń w stosunku do odpowiednich stanowisk w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.91.417

Akt utracił moc
Wersja od: 4 października 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 września 1993 r.
w sprawie ustalenia stanowisk prokuratorów, asesorów i aplikantów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, równorzędnych pod względem uposażeń w stosunku do odpowiednich stanowisk w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Na podstawie art. 116 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 1991 r. Nr 25, poz. 103, Nr 55, poz. 234, Nr 100, poz. 443 i Nr 113, poz. 491 oraz z 1993 r. Nr 47, poz. 213) zarządza się, co następuje:
Ustala się, dla określenia uposażeń, wykaz stanowisk prokuratorów, asesorów i aplikantów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, równorzędnych w stosunku do odpowiednich stanowisk prokuratorów, asesorów i aplikantów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ STANOWISK (FUNKCJI) PROKURATORÓW, ASESORÓW I APLIKANTÓW WOJSKOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROKURATURY, RÓWNORZĘDNYCH W STOSUNKU DO ODPOWIEDNICH STANOWISK (FUNKCJI) PROKURATORÓW, ASESORÓW I APLIKANTÓW POWSZECHNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROKURATURY - DLA OKREŚLENIA UPOSAŻEŃ

Lp.Stanowisko (funkcja) w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuraturyStanowisko (funkcja) w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości
123
1Naczelny Prokurator WojskowyZastępca Prokuratora Generalnego prokurator prokuratury apelacyjnej delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości i pełniący funkcje:
2zastępca Naczelnego Prokuratora Wojskowego- dyrektora departamentu
3szef oddziału Naczelnej Prokuratury Wojskowej- wicedyrektora departamentu
4zastępca szefa oddziału, główny specjalista w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej- naczelnika wydziału
5prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej- głównego specjalisty
6prokurator okręgu wojskowego, rodzaju sił zbrojnychprokurator wojewódzki
7zastępca prokuratora okręgu wojskowego, rodzaju sił zbrojnychzastępca prokuratora wojewódzkiego
8prokurator prokuratury okręgu wojskowego, rodzaju sił zbrojnychprokurator prokuratury wojewódzkiej
9wojskowy prokurator garnizonowyprokurator rejonowy
10zastępca wojskowego prokuratora garnizonowegozastępca prokuratora rejonowego
11prokurator wojskowej prokuratury garnizonowejprokurator prokuratury rejonowej
12asesor prokuratury rodzaju sił zbrojnych, wojskowej prokuratury garnizonowejasesor
13aplikant prokuratury rodzaju sił zbrojnych, wojskowej prokuratury garnizonowejaplikant