Ustalenie stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach w okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.76.513

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 sierpnia 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 sierpnia 1939 r.
o ustaleniu stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach w okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Na podstawie art. 2 i 149 prawa o notariacie (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 84, poz. 609) zarządzam co następuje:
Liczbę stanowisk notariuszów w Kościanie i Ostrzeszowie ustala się na dwa w każdej z tych miejscowości.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.