§ 2. - Ustalenie sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.13.95

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.
§  2.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1958 r. w sprawie określenia sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. Nr 43, poz. 210),
2)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 1959 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu dla miasta Katowic w Katowicach rozpoznawania spraw o rozwód z okręgu Sądu Powiatowego w Rudzie Śląskiej (Dz. U. Nr 15, poz. 85);
3)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1960 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Łomży spraw o rozwód (Dz. U. Nr 26, poz. 151),
4)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 1962 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Lesznie i Sądowi Powiatowemu w Ostrowie Wielkopolskim spraw o rozwód (Dz. U. Nr 65, poz. 319),
5)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 1964 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Gnieźnie rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. Nr 5, poz. 37),
6)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 marca 1964 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Elblągu i Sądowi Powiatowemu w Gdyni spraw o rozwód (Dz. U. Nr 14, poz. 81),
7)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 1964 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Przemyślu rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. Nr 39, poz. 259),
8)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 1964 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Cieszynie rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. Nr 45, poz. 309),
9)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 1964 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Słupsku rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. Nr 45, poz. 310),
10)
§ 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 1964 r. w sprawie zniesienia Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Zielonej Górze z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim oraz powierzenia Sądowi Powiatowemu w Gorzowie Wielkopolskim rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. z 1965 r. Nr 2, poz. 6),
11)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1964 r. w sprawie powierzenia Sądom Powiatowym w Grudziądzu, Inowrocławiu i Włocławku rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. z 1965 r. Nr 2, poz. 9),
12)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 1965 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Rybniku rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. Nr 12, poz. 81),
13)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 1965 r. w sprawie powierzenia Sądom Powiatowym w Chorzowie, Tarnowskich Górach i Zabrzu rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. z 1966 r. Nr 2, poz. 11),
14)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1966 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Legnicy rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. Nr 51, poz. 313),
15)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 1967 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Koninie rozpoznawania spraw o rozwód oraz zmiany zakresu tych spraw powierzonych Sądowi Powiatowemu w Przemyślu (Dz. U. Nr 22, poz. 102),
16)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 1967 r. w sprawie powierzenia Sądom Powiatowym w Świdnicy i Zgorzelcu rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. Nr 48, poz. 238),
17)
§ 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1967 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Zgierzu Sądu Powiatowego w Łodzi i utworzenia Sądu Powiatowego w Zgierzu oraz powierzenia temu Sądowi rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. Nr 48, poz. 240),
18)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 1968 r. w sprawie powierzenia Sądom Powiatowym w Radomsku i Sieradzu rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. Nr 10, poz. 53),
19)
§ 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 1969 r. w sprawie powierzenia niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód oraz przekazania Sądowi Powiatowemu w Bielsku-Białej rozpoznawania spraw karnych dotyczących nieletnich w zakresie właściwości Sądu Powiatowego w Pszczynie (Dz. U. Nr 18, poz. 140),
20)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1969 r. w sprawie powierzenia Sądom Powiatowym w Szczecinku i Stargardzie Szczecińskim rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. Nr 35, poz. 303),
21)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 1970 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Ostrołęce rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. Nr 3, poz. 20),
22)
§ 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 1971 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Wołominie oraz zmiany właściwości Sądów Powiatowych w Mińsku Mazowieckim i Otwocku w sprawach karnych nieletnich i w sprawach o rozwód (Dz. U. Nr 7, poz. 80),
23)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 1971 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Szczecinku rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. Nr 16, poz. 158),
24)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 1971 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Skierniewicach rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. Nr 17, poz. 177),
25)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 1971 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Koźlu rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. Nr 24, poz. 221),
26)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie powierzenia niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. Nr 36, poz. 314),
27)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1972 r. w sprawie powierzenia niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. Nr 26, poz. 187).