Rozdział 9 - Identyfikacja koni - Ustalenie regulaminu wyścigów konnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.90.1006

Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 2008 r.

Rozdział  9

Identyfikacja koni

§  37. 66
 
1.
Identyfikację koni biorących udział w gonitwie przeprowadza osoba upoważniona przez Prezesa na podstawie dokumentu identyfikacyjnego, który zawiera opis graficzny konia.
2.
Jeżeli osoba upoważniona przez Prezesa do identyfikacji koni stwierdzi, że wygląd konia jest niezgodny z informacjami zawartymi w dokumencie identyfikacyjnym, komisja techniczna nie dopuszcza tego konia do udziału w gonitwie.
66 § 37 zmieniony przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 5 września 2002 r. (Dz.U.02.154.1281) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2002 r.