Rozdział 21 - Przepis końcowy - Ustalenie regulaminu wyścigów konnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.90.1006

Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 2008 r.

Rozdział  21

Przepis końcowy

§  90.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r.