Rozdział 2 - Rasy koni dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych - Ustalenie regulaminu wyścigów konnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.90.1006

Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 2008 r.

Rozdział  2

Rasy koni dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych

§  2.
Do udziału w wyścigach konnych dopuszcza się konie ras:
1)
pełnej krwi angielskiej,
2)
arabskie czystej krwi,
3)
półkrwi,
4) 1
kłusaki.
1 § 2 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.