Rozdział 19 - Wymogi, które powinien spełniać oficjalny program wyścigów konnych - Ustalenie regulaminu wyścigów konnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.90.1006

Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 2008 r.

Rozdział  19

Wymogi, które powinien spełniać oficjalny program wyścigów konnych

§  88.
1.
Organizator wyścigów konnych wydaje oficjalny program wyścigów konnych na poszczególne dni wyścigowe, w których rozgrywane są gonitwy.
2.
Program powinien zawierać:
1)
nazwę toru wyścigowego,
2)
datę, godziny i kolejność rozgrywania poszczególnych gonitw,
3)
wartość nagród za zajęcie poszczególnych miejsc w gonitwie,
4)
szczegółowe warunki każdej gonitwy,
5)
nazwę, płeć, maść i wiek koni zapisanych do poszczególnych gonitw oraz nazwę matki i ojca każdego z tych koni,
6)
imiona i nazwiska albo nazwy właścicieli koni zapisanych do poszczególnych gonitw, nazwę stajni wyścigowej, w której są one trenowane, imiona i nazwiska trenerów oraz imiona i nazwiska jeźdźców (powożących),
7)
wagę, którą ma nieść koń w gonitwie,
8)
barwy wyścigowe właścicieli koni,
9)
komunikaty i orzeczenia komisji technicznej,
10)
inne informacje.