Ustalenie rabatu handlowego dla sprzedawców wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.8.80

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 17 stycznia 1924 r.
w przedmiocie ustalenia rabatu handlowego dla sprzedawców wyrobów tytoniowych. *

Na mocy ustawy o monopolu tytoniowym 2 dn. 1 czerwca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 47, poz. 409) oraz w uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 20 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 42, poz. 285) zarządza się. co następuje:
Ustanowiony w rozporządzeniu z dnia 27 lipca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 75, poz. 593) rabat handlowy ustala się od wszystkich wyrobów tytoniowych z wyjątkiem cygar i cygaretek fabryk prywatnych na 18% ceny detalicznej sprzedaży dla hurtowników i na 12% ceny detalicznej sprzedaży dla detalistów.
Od cygar i cygaretek wyrobu prywatnych fabryk wolno przedsiębiorcom prywatnych fabryk udzielać sprzedawcom wyższego rabatu, który jednak w żadnym wypadku nie może przekraczać 22% ceny detalicznej sprzedaży dla hurtowników i 17% ceny detalicznej sprzedaży dla detalistów.
Pod postanowienia §§ 1 i 2 niniejszego rozporządzenia nie podpadają "domowe sprzedaże wyrobów tytoniowych" (§ 6 ustęp 1 rozporządzenia z "dnia 20 marca 1923 r., Dz. U. R. P. № 42, poz. 285). które otrzymywać będą z hurtowni tytoniowych papierosy i cygara za 8% rabatem.
Władze skarbowe i organy kontrolna w prywatnych fabrykach obowiązane są sprawdzać w terminach, co miesiąc w rachunkach prywatnych fabryk, czy postanowienia niniejszego rozporządzenia są ściśle przestrzegane.

W wypadku skonstalowania, że przedsiębiorca prywatnej fabryki sprzedał wyroby tytoniowe za wyższym rabatem, winna będą kompetentne władze skarbowe natychmiast donosić o tern Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1924 r.
* Z dniem 1 lipca 1924 r. ustanowiony rabat handlowy dla sprzedawców wyrobów tytoniowych ustala się od wszystkich wyrobów tytoniowych z wyjątkiem cygar i cygaretek prywatnych fabryk na a) 14,5% ceny detalicznej sprzedaży dla hurtowników, pobierających wyroby tytoniowe: W magazynie-sprzedaży względnie państwowej lub prywatnej fabryce wyrobów tytoniowych, położonej w siedzibie ich hurtowni (t. j. w tej samej miejscowości). b) 15% ceny detalicznej, sprzedaży dla hurtowników pobierających wyroby tytoniowe, W magazynach lub fabrykach wyrobów tytoniowych, położonych poza siedzibą ich hurtowni, c)10% ceny detalicznej sprzedaży dla detalistów. Od cygar cygaretek wyrobu prywatnych fabryk wolno udzielać sprzedawcom wyższego rabatu, który jednak w żadnym wypadku nie może przekraczać 20% ceny detalicznej sprzedaży dla hurtowników i 15% ceny detalicznej sprzedaży dla detalistów, zgodnie z § 1 i 2

rozporządzenia z dnia 27 czerwca 1924 r. (Dz.U.24.55.555).