Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.8.52

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 lutego 1933 r.
o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1934.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1), art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 grudnia 1927 r. o terminach ogłaszania i wykonania planów parcelacyjnych i wykazów imiennych nieruchomości, podlegających wykupowi na cele reformy rolnej (Dz. U. R. P. Nr. 114, poz. 973) oraz art. 2 ustawy z dnia 25 lutego 1932 r. w sprawie wykonywania planów parcelacyjnych (Dz. U. R. P. Nr. 25, poz. 216) zarządza się co następuje:
§  1. Plan parcelacyjny na rok 1934 obejmuje następujące obszary w poszczególnych okręgach ziemskich;

I. Grunty państwowe i Państwowego Banku Rolnego:

1) 440 ha w warszawskim okręgu ziemskim,

2) 800 ha w piotrkowskim okręgu ziemskim,

3) 1.260 ha w kieleckim okręgu ziemskim,

4) 130 ha w lubelskim okręgu ziemskim,

5) 880 ha w białostockim okręgu ziemskim,

6) 5.300 ha w wileńskim okręgu ziemskim,

7) 190 ha w grodzieńskim okręgu ziemskim,

8) 8.200 ha w brzeskim okręgu ziemskim,

9) 5.100 ha w łuckim okręgu ziemskim,

10) 2.700 ha w poznańskim okręgu ziemskim.

II. Grunty prywatne:

1) 2.000 ha w warszawskim okręgu ziemskim,

2) 1.500 ha w piotrkowskim okręgu ziemskim,

3) 2.000 ha w kieleckim okręgu ziemskim,

4) 2.000 ha w lubelskim okręgu ziemskim,

5) 1.000 ha w białostockim okręgu ziemskim,

6) 8.000 ha w wileńskim okręgu ziemskim,

7) 1.500 ha w grodzieńskim okręgu ziemskim,

8) 8.000 ha w brzeskim okręgu ziemskim,

9) 4.000 ha w łuckim okręgu ziemskim,

10) 8.000 ha w tarnopolskim okręgu ziemskim,

11) 2.000 ha w stanisławowskim okręgu ziemskim,

12) 2.500 ha w lwowskim okręgu ziemskim,

13) 2.000 ha w krakowskim okręgu ziemskim,

14) 3.500 ha w poznańskim okręgu ziemskim,

15) 2.000 ha w grudziądzkim okręgu ziemskim.

§  2. Wykonanie rozporządzenia mniejszego porucza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.