§ 2. - Ustalenie planu parcelacyjnego na rok 1932.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.12.56

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1932 r.
§  2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Reform Rolnych.