Ustalenie opłat za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za lata 1945 i 1946.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.9.64

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lutego 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 30 stycznia 1948 r.
o ustaleniu opłat za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za lata 1945 i 1946.

Na podstawie art. 1 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o kosztach nadzoru nad zakładami ubezpieczeń (Dz. U. R. P. Nr 85, poz. 643) zarządzam, co następuje:
Opłatę za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 1945 r. ustala się w wysokości 3‰ (od tysiąca), zaś za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 1946 r. w wysokości 1,23‰ (od tysiąca):
a)
składek brutto - zebranych w granicach Rzeczypospolitej Polskiej z ubezpieczeń bezpośrednich,
b)
połowy składek brutto - zebranych z ubezpieczeń pośrednich w wymienionych wyżej okresach.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.