Ustalenie okręgów sądów grodzkich w powiecie bielskim w okręgu sądu okręgowego w Białymstoku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.82.756

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 września 1934 r.
o ustaleniu okręgów sądów grodzkich w powiecie bielskim o okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Na podstawie art. 270 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 102, poz. 863) w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lipca 1934 r. o zmianie granic gmin wiejskich w powiecie bielskim (Dz. U. R. P. Nr. 70, poz. 675) zarządzam co następuje:
W powiecie bielskim, w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku, ustala się okręgi sądów grodzkich w sposób następujący:
a)
okrąg Sądu Grodzkiego w Bielsku-Podlaskim, w skład którego wchodzą miasto Bielsk-Podlaski oraz gminy wiejskie: Bielsk, Narew, Orla i Wyszki;
b)
okrąg Sądu Grodzkiego w Białowieży, w skład którego wchodzą gminy wiejskie: Białowieżą Hajnówka i Masiewo;
c)
okrąg Sądu Grodzkiego w Ciechanowcu, w skład którego wchodzą miasta: Brańsk i Ciechanowiec oraz gminy wiejskie: Brańsk, Ciechanowiec i Grodzisk;
d)
okrąg Sądu Grodzkiego w Siemiatyczach, w skład którego wchodzą miasta: Drohiczyn, Kleszczele i Siemiatycze oraz gminy wiejskie: Boćki, Drohiczyn, Kleszczele, Mielnik, Milejczyce i Siemiatycze.
Sprawy, w których postępowanie sądowe zostało wszczęte przed dniem 1 października 1934 r., będą rozpoznane przez sądy według dotychczasowej właściwości terytorjalnej.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 października 1934 r.