§ 3. - Ustalenie okręgów sądów grodzkich w powiecie bielskim w okręgu sądu okręgowego w Białymstoku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.82.756

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 1934 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 października 1934 r.