§ 2. - Ustalenie okręgów sądów grodzkich w powiecie bielskim w okręgu sądu okręgowego w Białymstoku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.82.756

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 1934 r.
§  2.
Sprawy, w których postępowanie sądowe zostało wszczęte przed dniem 1 października 1934 r., będą rozpoznane przez sądy według dotychczasowej właściwości terytorjalnej.