§ 1. - Ustalenie okręgów sądów grodzkich w powiecie bielskim w okręgu sądu okręgowego w Białymstoku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.82.756

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 1934 r.
§  1.
W powiecie bielskim, w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku, ustala się okręgi sądów grodzkich w sposób następujący:
a)
okrąg Sądu Grodzkiego w Bielsku-Podlaskim, w skład którego wchodzą miasto Bielsk-Podlaski oraz gminy wiejskie: Bielsk, Narew, Orla i Wyszki;
b)
okrąg Sądu Grodzkiego w Białowieży, w skład którego wchodzą gminy wiejskie: Białowieżą Hajnówka i Masiewo;
c)
okrąg Sądu Grodzkiego w Ciechanowcu, w skład którego wchodzą miasta: Brańsk i Ciechanowiec oraz gminy wiejskie: Brańsk, Ciechanowiec i Grodzisk;
d)
okrąg Sądu Grodzkiego w Siemiatyczach, w skład którego wchodzą miasta: Drohiczyn, Kleszczele i Siemiatycze oraz gminy wiejskie: Boćki, Drohiczyn, Kleszczele, Mielnik, Milejczyce i Siemiatycze.