§ 3. - Ustalenie okręgów sądów grodzkich w Brodnicy, Golubiu, Toruniu i Wąbrzeźnie oraz siedziby i okręgu sądu grodzkiego w Kowalewie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.45.380

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1930 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1929 r.