Ustalenie obszarów właściwości Wydziałów Zamiejscowych: w Iłży Sądu Powiatowego w Starachowicach, w Olsztynku Sądu Powiatowego... - Dz.U.1958.13.58 - OpenLEX

Ustalenie obszarów właściwości Wydziałów Zamiejscowych: w Iłży Sądu Powiatowego w Starachowicach, w Olsztynku Sądu Powiatowego w Ostródzie i w Zgierzu Sądu Powiatowego w Łodzi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.13.58

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1968 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 marca 1958 r.
w sprawie ustalenia obszarów właściwości Wydziałów Zamiejscowych: w Iłży Sądu Powiatowego w Starachowicach, w Olsztynku Sądu Powiatowego w Ostródzie i w Zgierzu Sądu Powiatowego w Łodzi.

Na podstawie art. 5 § 2 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1950 r. Nr 39, poz. 360 i z 1957 r. Nr 31, poz. 133) zarządza się, co następuje:
Ustala się obszary właściwości:
1) 1
(uchylony);
2)
Wydziału Zamiejscowego w Olsztynku Sądu Powiatowego w Ostródzie - dla miasta Olsztynka oraz gromad: Elgnówko, Gierzwałd, Grunwald, Królikowo, Kurki, Mańki, Mierki, Pawłowo, Rychnowo i Stębark z powiatu ostródzkiego w województwie olsztyńskim;
3) 2
(uchylony).
1.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2.
Jednocześnie traci moc:
1)
§ 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych (Dz. U. Nr 54, poz. 496) w części dotyczącej obszaru właściwości Wydziałów Zamiejscowych w Iłży i w Zgierzu;
2)
§ 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 1956 r. w sprawie utworzenia wydziałów Zamiejscowych w Olsztynku Sądu Powiatowego w Ostródzie oraz w Ornecie Sądu Powiatowego w Braniewie (Dz. U. Nr 48, poz. 214) w części dotyczącej obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Olsztynku.
1 § 1 pkt 1 uchylony przez § 2 pkt 2 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1967 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Iłży Sądu Powiatowego w Starachowicach (Dz.U.67.16.77) z dniem 30 czerwca 1967 r.
2 § 1 pkt 3 uchylony przez § 6 pkt 2 rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1967 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Zgierzu Sądu Powiatowego w Łodzi i utworzenia Sądu Powiatowego w Zgierzu oraz powierzenia temu Sądowi rozpoznawania spraw o rozwód (Dz.U.67.48.240) z dniem 1 stycznia 1968 r.