§ 2. - Ustalenie obszarów właściwości miejscowej państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.19.103

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1975 r.
§  2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dotyczące przedmiotów uregulowanych w niniejszym rozporządzeniu.