Ustalenie nowych wzorów monet srebrnych wartości 5 i 10 złotych. - Dz.U.1934.69.669 - OpenLEX

Ustalenie nowych wzorów monet srebrnych wartości 5 i 10 złotych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.69.669

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 21 lipca 1934 r.
o ustaleniu nowych wzorów monet srebrnych wartości 5 i 10 złotych.

Na podstawie art. 9 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. w sprawie zmiany ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 855) zarządzam co następuje:
W celu upamiętnienia podjęcia walki zbrojnej o oswobodzenie Ojczyzny i wymarszu w pole dnia 6 sierpnia 1914 r. oddziałów Związków i Drużyn Strzeleckich pod wodzą Komendanta Głównego Wojska Polskiego Józefa Piłsudskiego, monety srebrne wartości 5 i 10 złotych bite będą w miesiącach sierpniu i wrześniu 1934 r. według wzorów, których wizerunki w graficznej reprodukcji podane są jako załączniki do niniejszego rozporządzenia.
Wymienione w § 1 monety 5 i 10 złotowe będą miały obieg narówni z 5 i 10 złotowemi monetami srebrnemi, których wzory ustalone zostały w rozporządzeniach Ministra Skarbu z dnia 28 listopada 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 105, poz. 878 i z dnia 28 sierpnia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 74, poz. 675).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK