Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.98.647

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 października 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 września 1920 r.
o ustaleniu norm dochodu osób fizycznych, wolnego od opodatkowania w roku podatkowym 1920.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o państwowym podatku dochodowym i podatku majątkowym (Dz. Ust. Rz. P. z 1920 roku № 82, poz. 550) Rada Ministrów zarządza, co następuje:
Art.  1.

Granicą dochodu osób fizycznych, wolnego od opodatkowania w roku podatkowym 1920, podnosi się w następujący sposób;

1) w miejscowościach liczących nie więcej, niż 10.000 mieszkańców do 4.000 mk.;
2) w miejscowościach liczących ponad 10.000 do 50.000 mieszkańców do 6.000 mk.;
3) w miejscowościach liczących ponad 50.000 do 100.000 mieszkańców do 9.000 mk.;
4) w miejscowościach liczących ponad 100.000 mieszkańców do 12.000 marek.
Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.