§ 2. - Ustalenie na rok 1926 wykazu imiennego nieruchomości ziemskich, podlegających wykupowi przymusowemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.2.14

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 kwietnia 1927 r.
§  2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Reform Rolnych.