§ 1. - Ustalenie na rok 1926 wykazu imiennego nieruchomości ziemskich, podlegających wykupowi przymusowemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.2.14

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 kwietnia 1927 r.
§  1.
Przewidziany w artykule 19 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 roku o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. Nr. 1 poz. 1) wykaz imienny obejmuje na rok 1926 50.000 hektarów użytków rolnych, podlegających przewidzianym w tejże ustawie skutkom zamieszczenia w wykazie imiennym z następujących nieruchomości ziemskich:
1).
Na obszarze właściwości terytorjalnej okręgowego urzędu ziemskiego w Lublinie.
a)
w powiecie konstantynowskim:

1) 50 ha z majątku Nossów, należącego do Wężyka Franciszka Marjana, 2 imion.

2) 170 ha z majątku Pratulin, należącego do Potockiego Jakóba-Aleksandra-Ksawerego, 3 imion.

b)
w powiecie garwolińskim:

3) 40 ha z majątku Zadybie, należącego do Piaskowskiego Jana.

c)
w powiecie łukowskim:

4) 100 ha z majątku Strzyżew, należącego do Błociszewskiego Kazimierza-Romana, 2 imion.

d)
w powiecie radzyńskim:

5) 100 ha z majątku Suchowola, należącego do Czetwertyńskiego Seweryna.

6) 150 ha z majątków Międzyrzec i Witoroż, należących do Potockiego Artura-Antoniego-Bonawentury-Huberta-Marji, 5 imion i Potockiego Andrzeja-Marji-Franciszka-Ksawerego-Huberta, 5 imion.

7) 150 ha z majątków Branica, Ustrzesz, Stachinów, Siedlanów, Niewęgłosz, Antonin i Branka, należących do Rulikowskiego Władysława.

e)
w powiecie chełmskim:

8) 60 ha z majątku Czułczyce, należącego do Moraczewskiego-Trzecieckiego Seweryna-Kazimierza-Wojciecha, 3 imion.

9) 200 ha z majątku Świerze z folwarkiem Okopy, należącego do Orsetti Marji.

10) 1.400 ha z majątków Wojsławice, Ostrów, Leszczany, Wólka, Leszczań, Rakołupy, Leśniowice z Wierzbicą, Wygnańce, Plisków, należących do Poletyły Mikołaja.

f)
w powiecie tomaszowskim:

11) 50 ha z majątku Stara Wieś, należącego do Kicińskiego Tadeusza.

12) 360 ha z majątków Łaszczów i Małoniż, Ruda Żelazna, Pukarzów, Grodysławice, Zimno, należących do Szeptyckiego Aleksandra-Marji-Dominika, 3 imion.

13) 50 ha z majątku Kryniczki, należącego do Lipczyńskich Grzegorza i Adama.

14) 300 ha z majątków Kotlice, Honiatycze i Honiatyczki, należących do Rulikowskiego Zygmunta.

g)
w powiecie hrubieszowskim:

15) 100 ha z majątków Cichobuż, Mieniany, Łatoszyny, należących do Pohoreckiego Kazimierza.

16) 145 ha z majątku Szychowice z częścią na Cichobużu, należących do Rulikowskiego Kazimierza-Andrzeja, 2 imion.

17) 150 ha z majątku Moroczyn, należącego do Chrzanowskiego Wincentego.

h)
w powiecie lubartowskim:

18) 300 ha z majątku Czemierniki, należącego do Raczyńskiego Karola.

i)
w powiecie sokołowskim:

19) 600 ha z majątku Patrykozy, należącego do Cichowskiego Stanisława.

j)
w powiecie puławskim:

20) 300 ha z majątku Celejów, należącego do Klemensowskiego Józefa.

2)
Na obszarze właściwości terytorjalnej okręgowego urzędu ziemskiego w Piotrkowie.
a)
w powiecie brzezińskim:

21) 100 ha z majątku Olszowa, należącego do Malcza Bolesława.

b)
w powiecie kaliskim:

22) 100 ha z majątku Kościelna Wieś, należącego do Kreczunowicza Ludwika-Zefiryna, 2 imion.

23) 100 ha z majątku Marchwacz z folwarkiem Wibranów, należącego do Niemojowskiego Wacława.

c)
w powiecie kolskim:

24) 100 ha z majątku Lubstów, należącego do Niemojowskiej Marji.

d)
w powiecie konińskim:

25) 100 ha z majątku Gosławice z folwarkiem Wola-Podłężna, należącego do Kwileckiego Kazimierza.

e)
w powiecie łaskim:

26) 100 ha z majątku Dąbrowy Rusieckie, należącego do małż. Małujów Marjana i Wandy.

f)
w powiecie łęczyckim:

27) 100 ha z majątku Grabów, należącego do Reichertów Wilhelma i Maksa.

g)
w powiecie radomskowskim:

28) 100 ha z majątku Rudka, należącego do Potockiego Augusta-Marjana-Tomasz Aleksandra-Stanisława, 5 imion.

h)
w powiecie słupeckim:

29) 100 ha z majątku Kazimierz, należącego do Mańkowskiego Stanisława.

30) 100 ha z majątku Ciążeń, należącego do Zakrzewskiej Izabeli.

i)
w powiecie tureckim:

31) 100 ha z majątku Mikulice, należącego do Dzierżawskiego Sławomira - Feliksa - Mieczysława, 3 imion.

j)
w powiecie wieluńskim:

32) 400 ha z majątku Radoszewice lit. A, należącego do Piekarskich Moszka i Berka.

3).
Na obszarze właściwości terytorialnej okręgowego urzędu ziemskiego w Białymstoku.
a)
w powiecie augustowskim:

33) 200 ha z majątku Swiack Wielki vel Wołłowiczowski, należącego do Humnickiego Ignacego.

34) 25 ha z majątku Swiack Górskich, należącego do Górskiego Józefa-Piotra, 2 imion.

35) 90 ha z majątku Dorguń, należącego do Grabowieckiego Wolfa.

36) 45 ha z majątku Zacisze, należącego do Choteckiego Stefana.

b)
w powiecie białostockim:

37) 750 ha z majątku Dojlidy, należącego do Lubomirskiego Jerzego-Rafała, 2 imion.

38) 100 ha z majątku Klucz Zakątkowski, należącego do Bnińskiej Jadwigi.

39) 40 ha z majątków Juljanka, Głęboki Kąt, Marysin i Lidimo, należących do braci Janczałków Jana, Karola i Stanisława.

40) 100 ha z majątku Waliły, należącego do Hasbach Eugenji.

c)
w powiecie bielskim:

41) 150 ha z majątku Rudka z folwarkami: Grodzisk, Aleksandrowo, Targowisk, należących do Potockiej Janiny.

42) 135 ha z majątku Strabla z folwarkiem Wiktorowo, należących do sukcesorów Starzeńskiego Wiktora.

43) 100 ha z majątku Ostrożany, należącego do Ciecierskiej Marji.

44) 100 ha z majątku Wierzchuca Nagórna, należącego do Stępkowskiego Bolesława.

45) 25 ha z majątku Hrehorowce, należącego do Kosińskich Witolda, Sławomira i Klementyny.

46) 40 ha z majątku Sutno, należącego do Pieńkowskiego Jerzego - Dominika, 2 imion i Pędzińskiej Marji-Józefy, 2 imion.

47) 50 ha z majątku Lisów, należącego do Uszakowych Aleksandra i Julji.

d)
w powiecie kolneńskim:

48) 100 ha z majątków Korzeniste, Józefowo, Rudka-Skroda, Rakowo-Podleśne, należących do Kisielnickiego Kazimierza.

49) 100 ha z majątku Stawiski z folw. Budy-Stawiski, należącego do Kisielnickiego Stanisława.

e)
w powiecie łomżyńskim:

50) 100 ha z majątku Bożejowo z folwarkami Janczewo i Truszki, należącego do Sasinowskiego Leopolda.

51) 40 ha z majątku Pniewo A. B., należącego do Jabłońskiego Józefa.

52) 150 ha z majątku Grądy Woniedzkie, należącego do Sztembarta Stefana.

53) 100 ha z majątku Poryte Jabłoń, należącego do Dzieduszyckiej Wiktorji-Grażyny, 2 imion.

54) 50 ha z majątku Szczepankowo, należącego do Grabińskiej Władysławy.

55) 100 ha z majątku Rydzewo, należącego do Konarskiego Adama.

f)
w powiecie ostrołęckim:

56) 90 ha z majątku Przytuły, należącego do Grochowskiego Romana.

57) 180 ha z majątku Niedźwieck-Radgoszcz, należącego do Łuniewskich Reginy, Marji, Zofji, Stanisława, Jadwigi i Ewy.

g)
w powiecie ostrowskim:

58) 90 ha z majątku Rynek I, należącego do Zalewskiego Bronisława.

h)
w powiecie sokólskim:

59) 75 ha z majątku Potrubowszczyzna z folw. Kudrawka, należącego do Ejnarowicza Wincentego.

60) 50 ha z majątków Sidra i Wandzin, należących do Ejnarowicza Stanisława.

61) 50 ha z majątku Bobra-Wielka, należącego do Tomaszewskiego Tadeusza.

i)
w powiecie suwalskim:

62) 170 ha z majątków Garbaś i Siekierowo, należących do sukcesorów Gałdziewicza Franciszka.

j)
w powiecie szczuczyńskim:

63) 100 ha z majątku Lachowo z folw. Ciemianka A., należącego do Chojnowskiego Ludwika.

64) 100 ha z majątku Białoszewo, należącego do Świderskiego Przemysława.

65) 35 ha z majątku Bogusze-Rypałki, należącego do Żelechowskiego Stanisława.

66) 120 ha z majątków Brzózki, Okurowo, Olszewo, Młodzianowo B. i D., należących do Gościckiego Stanisława.

67) 120 ha z majątku Szczuczyn-Gubernia, należącego do Grochowskiej Anieli.

k)
w powiecie wysoko-mazowieckim:

68) 200 ha z majątków Pietkowo i Wilkowo należących do Górskiego Ludwika i Krasickiej Elżbiety.

69) 80 ha z majątków Wyliny-Ruś i Wyszonki-Klukówek, należących do Skarżyńskiego Tadeusza-Mieczysława, 2 imion.

70) 150 ha z majątku Nowodwory z folw. Dominików i Zacisze, należącego do Maruszewskiego Stanisława i Starzeńskiej Ireny.

4).
Na obszarze właściwości terytorialnej okręgowego urzędu ziemskiego w Warszawie.
a)
w powiecie grójeckim:

71) 150 ha z majątków Mała Wieś, Łęczyszyce, Goljany A. H. F. E. N. I. G. B. C. D., należących do Lubomirskiego Zdzisława.

b)
w powiecie łowickim:

72) 150 ha z majątku Bolimowska Wieś, należącego do Sobańskiego Antoniego.

c)
w powiecie mławskim:

73) 100 ha z majątku Szreńsk, należącego do Słuszkiewiczów Zdzisława i Józefiny.

d)
w powiecie rawskim:

74) 100 ha z majątku Biała z folw. Żórawin, należącego do Sułowskiego Gustawa.

e)
w powiecie gostyńskim:

75) 100 ha z majątku Jamno, należącego do Grzybowskiego Józefa.

f)
w powiecie kutnowskim:

76) 100 ha z majątku Oporów, należącego do Heleny-Marji, 2 imion Lasockiej w 40/48 cz., Stanisława-Szczęsnego, 2 imion Skarżyńskiego w 7/48 cz. i Henryki Kosseckiej w 1/48 cz.

g)
w powiecie lipnowskim:

77) 100 ha z majątku Rudaw, należącego do Cholewy Samuela Juntesa, Pudlera Abrama i Dobrzyńskiego Hersza.

h)
w powiecie płockim:

78) 130 ha z majątku Sikorz, należącego do Piwnickiego Stanisława-Dominika, 2 imion.

79) 100 ha z majątku Liwino, należącego do Korwin-Szymanowskiego Franciszka.

i)
w powiecie płońskim:

80) 100 ha z majątku Kluczewo A B C, należącego do Żółtowskiego Kornela.

j)
w powiecie rypińskim:

81) 70 ha z majątku Ugoszcz i Giżynek A B, należącego do Borzewskiej Heleny.

5).
Na obszarze właściwości terytorialnej okręgowego urzędu ziemskiego w Kielcach.
a)
w powiecie będzińskim:

82) 100 ha z majątku Tapkowice i Dobieszowice, należącego do Górniczego Przemysłowego Tow. Akc. Dobieszowice.

b)
powiecie częstochowskim:

83) 100 ha z majątków Lipie z folw. Danków i Zbrojewsko i Małusy Wielkie, należących do Steinhagena Aleksandra.

c)
w powiecie iłżeckim:

84) 100 ha z majątków Bałtów, Wólka Bałtowska, Derewicze, Skarba, Ponik, Las Bałtów, należących do Druckiego-Lubeckiego Aleksandra.

d)
w powiecie jędrzejowskim:

85) 435 ha z majątku Wodzisław, należącego do Lanckorońskiego Antoniego.

86) 150 ha z majątków Oksa, Chycza, Pawężów, należących do Radziwiłłowej Pelagji.

87) 80 ha z majątków Lubcza, Janów, Modrzewie, należących do Wielowiejskiego Stefana.

e)
w powiecie kieleckim:

88) 100 ha z majątków Oblęgor Wielki, Promnik, Kamieniec, Ruda, należących do Popławskiej Marji-Bronisławy, 2 imion, Popławskiego Stanisława-Henryka-Gabryela, 3 imion, Popławskiej Anny-Natalji, 2 imion i Popławskiej Zofji.

f)
w powiecie koneckim:

89) 100 ha z majątków Borkowice, Borkowice A, Wielkie Pole, Zdunków, Grudek, Ruszkowice, należących do Dembińskiej Marji.

g)
w powiecie kozienickim:

90) 200 ha z majątku Maciejowice, należącego do Pruszaka Władysława.

91) 70 ha z majatków Klikawa, Piskorów, Oleśniak, Żurawieniec, należących do Lipskiego Konstantego.

h)
w powiecie miechowskim:

92) 200 ha z majątków Książ Wielki, Wrzosy Duże, Opacz, Zygmuntów, Moczydło, Paulinów, Wielki Dwór, Szpitary, Głogowiny, Wrzosy Małe, należących do Wielopolskiego Gonzagi-Myszkowskiego Aleksandra.

i)
w powiecie stopnickim:

93) 400 ha z majątków Słupiec, Łubnice, należących do Radziwiłłowej Róży.

94) 75 ha z majątków Sichów, Wielkowa, należących do Radziwiłła Krzysztofa.

95) 200 ha z majątków Głuchów i Lasy Ołuchowskie, należących do Wysockiego Henryka.

j)
w powiecie włoszczowskim:

96) 100 ha z majątków Moskarzów, Lubachów, Zagórze, należących do Potockiego Augusta.

97) 100 ha z majątku Chrząstów, należącego do Potockiego Henryka.

98) 50 ha z majątków Wyszki, Siedliska, Nakło, należących do Komorowskiego Michała.

6).
Na obszarze właściwości terytorialnej okręgowego urzędu ziemskiego w Krakowie.
a)
w powiecie jarosławskim:

99) 100 ha z majątków Izabelin, Adamówka, Cieplice Dolne, Cieplice Górne, Dąbrowica, należących do Czartoryskiego Adama.

100) 200 ha z majątków Piwoda, Wiązownica, Orzańsko, Ryszkowa Wola, należących do Czartoryskiego Witolda.

101) 100 ha z majątków Próchnik, Kramarzówka, Węgierka, należących do Szembekowej Klementyny.

b)
w powiecie mościskim:

102) 100 ha z majątków Kalników i Małnów, należących do Orzechowskiego Bolesława.

c)
w powiecie rudeckim:

103) 100 ha z majątków Chłopy, Brzeziec, Herman, Ostrów, należących do Lanckorońskich Adelajdy i Karoliny.

104) 100 ha z majątków Koniuszki-Tuligłowskie, Łowczyce, należących do Bala Stanisława.

105) 100 ha z majątków Czernichów, Koniuszki-Siemianowskie, należących do Lewickiego Mieczysława.

105a) 100 ha z majątku Krugieniec, należącego do Mechla Tygiera.

d)
w powiecie tarnobrzeskim:

106) 200 ha z majątków Dzików, Kaimów, Chmielów, Dęba, należących do Tarnowskiego Zdzisława.

107) 100 ha z majątków Grębów, Krawce, Sokolniki, należących do Dolańskiego Seweryna.

108) 150 ha z majątków Dąbrowa Rzeczycka, Pilchów, Wola Rzeczycka, Wólka Turebska, należących do Lubomirskiego Jerzego.

109) 100 ha z majątków Dymitrów Mały, Baranów, Durdy, należących do Dolańskiego Stanisława.

110) 50 ha z majątków Wrzawy, Chwałowice, Brzóza, należących do Götz Okocimskiego Jana.

e)
w powiecie brzeskim:

111) 100 ha z majątków Wola Dębińska, Dębno, Perła, należących do Jastrzębskiego Jana.

112) 100 ha z majątków Uszew, Grądy, Jadowniki, należących do Götz Okocimskiego Jana.

f)
w powiecie dąbrowskim:

113) 100 ha z majątków Miechowice Wielkie, Breń Osuchowski, Ćwików, należących do Konopki Jana-Franciszka-Stanisława, 3 imion.

114) 100 ha z majątków Borki, Łęka Szczucińska, Maniów, należących do Lubomirskiej Eleonory.

115) 100 ha z majątków Gorzyce, Szpakowa, należących do Sanguszki Romana.

g)
w powiecie kolbuszowskim:

116) 150 ha z majątków Dubas ad Zarębki, Kłapówka, Kolbuszowa, Wojków, należących do Tyszkiewicza Jerzego.

h)
w powiecie łańcuckim:

117) 150 ha z majątków Krzemienica, Łańcut Górny, Wola Mała, Głuchów, należących do Potockiego Alfreda.

i)
w powiecie niskim:

118) 100 ha z majątków Nowsielec, Nisko, Sopat, Pławo, należących do Francke Maksymiljana.

119) 100 ha z majątków Łętownia, Kopki, Tarnogóra, należących do Tarnowskiego Hieronima.

120) 100 ha z majątków Nart Nowy, Kamień, Cholewiana Góra, należących do Götz Okocimskiego Jana.

j)
w powiecie oświęcimskim:

121) 100 ha z majątków Monowice z miejscowością Stawy, Dwory, należących do fundacji imienia Antoniego-Józefa Hallera.

k)
w powiecie przemyskim:

122) 200 ha z majątków Łętownia, Wapowce, Małkowice, Żurawica Górna i Żurawica Dolna, należących do Sapiehy Leona.

l)
w powiecie przeworskim:

123) 100 ha z majątków Maćkówka, Budy Przeworskie, Gorliczyna, należących do Lubomirskiego Andrzeja.

124) 50 ha z majątków Niżatyce, Zuklin, należących do Kellermanna Marjana-Witolda, 2 imion.

ł)
w powiecie ropczyckim:

125) 100 ha z majątków Pustynia, Nagawczyna, Zawada, należących do Raczyńskich Rogera i Edwarda.

126) 100 ha z majątków Góra Ropczycka, Borek Wielki, Kamionka, należących do Tarnowskiej Zofji.

m)
w powiecie sanockim:

127) 150 ha z majątków Besko, Milcza, Moszczaniec, należących do ordynacji Czartoryskich (ordynat Adam Czartoryski).

n)
w powiecie bocheńskim:

128) 100 ha z majątków Brzezowa, Łapanów, Wieruszyce, należących do Parlewskiego Szymona.

129) 50 ha z majątków Cichawa, Dąbrowica, należących do Włodka Zdzisława.

o)
w powiecie krakowskim:

130) 50 ha z majątków Baczyn, Brzoskwinia, Morawice, Cholerzyn, Chrosna i Rusocice, należących do Potockiej Krystyny.

131) 50 ha z majątków Aleksandrowice, Balice, należących do Radziwiłła Hieronima.

p)
w powiecie nowosądeckim:

132) 75 ha z majątków Rożnów, Zagórze, Radajowice, należących do Stadnickiej Joanny.

r)
w powiecie samborskim:

133) 1 (uchylony).

s)
w powiecie wielickim:

134) 75 ha z majątków Kokotów, Śledziejowice, należących do Larysza Niedzielskiego Stanisława.

t)
w powiecie tarnowskim:

135) 1.000 ha z majątków Biała, Chyszów, Dąbrówka Infułacka, Gumniska, Ilkowice, Koszyce Małe, Koszyce Wielkie, Krzyż, Piotrkowice, Pawęzów, Mikołajowice, Niedomice, Wierzchosławice, Szynwałd, należących do Sanguszki Romana.

7).
Na obszarze właściwości terytorjalnej okręgowego urzędu ziemskiego we Lwowie.
a)
w powiecie buczackim:

136) 37 ha z majątku Scianka, należącego do Gniewosza Aleksandra.

137) 34 ha z majątku Scianka, należącego do Cieńskiego Włodzimierza.

b)
w powiecie czortkowskim:

138) 900 ha z majątków Jagielnica Stara, Antonów, Swidowa, Sozolówka, Zabłotówka, Swidowa, Łanki ad Milowce, należących do Lanckorońskiego Antoniego.

139) 93 ha z majątku Porzecze Lubieńskie (względnie Zawidowice), należącego do Zawidowskiego Weismana Edwarda.

c)
w powiecie lwowskim:

140) 85 ha z majątków Milatycze, Milatycze Nowe, należących do Terleckiego Michała i Terleckiego Grzegorza.

d)
w powiecie podhajeckim:

141) 164 ha z majątku Szumlany Wielkie, należącego do Gelewskiego Stanisława.

e)
w powiecie przemyślańskim:

142) 685 ha z majątków Przemyślany, Hanaczówka, Borszczów, Brykoń, Ciemierzyńce, Zadańce, Rozwożany, Sołowa, Wołków, należących do Potockiego Alfreda.

143) 150 ha z majątków Zamoście, Gliniany, Gliniany Rustykalne, Przegnojów, należących do Potulickiej Franciszki.

f)
w powiecie rawsko-ruskim:

144) 100 ha z majątków Rata, Rawa Ruska, Siedliska, Hrebenne, należących do Sapiehy Pawła.

g)
w powiecie skałackim:

145) 200 ha z majątku Kamionki, należącego do Fedorowicza Aleksandra.

h)
w powiecie śniatyńskim:

146) 102 ha z majątku Denycze, należącego do Jakubowicza Grzegorza.

i)
w powiecie tarnopolskim:

147) 150 ha z majątku Borki Wielkie, należącego do Mittrowskiej Marji.

j)
w powiecie tłumackim:

148) 300 ha z majątków Tyśmienica, Podpieczary, Kłubowce, należących do Potockiego Artura-Kazimierza, 2 imion.

k)
w powiecie złoczowskim:

148a) 200 ha z majątków Juskowice, Podlesie, Zakomarze, Polesie Rustykalne i Zakomarze Rustykalne, należących do Rothenberga Leona, Pipersberga Oziasza i Rappaporta Arona.

148b) 115 ha z majątku Płuchów, należącego do Leona Franzosa i Gusty Weidenfeld.

8).
Na obszarze właściwości terytorialnej okręgowego urzędu ziemskiego w Wilnie.
a)
w powiecie wileńskim:

149) 200 ha z majątku Worniany, należącego do Chomińskiego Zygmunta.

150) 150 ha z majątku Orniany, należącego do Tyszkiewicza Jana-Michała, 2 imion.

b)
w powiecie oszmiańskim:

151) 200 ha z majątku Bonifacowo, należącego do Bazarewskiego Stefana.

152) 50 ha z majątku Sproguny, należącego do Kiersnowskiej Heleny.

c)
w powiecie święciańskim:

153) 200 ha z majątku Przyjaźń, należącego do Dorochowej Heleny.

154) 400 ha z majątku Łyntupy, należącego do Biszewskiego Józefa.

155) 100 ha z majątku Polany, należącego do Jerzmanowskich Karoliny, Władysława i Zofji.

156) 200 ha z majątku Komorowszczyzna, należącego do Starzeńskiej Marji.

d)
w powiecie dziśnieńskim:

157) 400 ha z majątku Poniżowo, należącego do Korzeniewskiego Franciszka.

158) 150 ha z majątku Okuniewo, należącego do Graura Grzegorza.

159) 30 ha z majątku Hołowo, należącego do Romanowicza Józefa.

160) 200 ha z majątku Czerniewice, należącego do Zyberk Platera Wiktora.

161) 50 ha z majątku Zalesie, należącego do Mohla Stanisława.

e)
w powiecie postawskim:

162) 200 ha z majątku Postawy, należącego do Przeździeckiego Józefa.

f)
w powiecie wilejskim:

163) 200 ha z majątku Obodowce, należącego do Bohdanowicza Mieczysława.

164) 240 ha z majątku Milcz, należącego do Kozłowskiej Ludwiki.

165) 145 ha z majątku Karolin, należącego do Niezabytowskich Konstantego i Magdaleny.

166) 150 ha z majątku Teklinopol, należącego do Skirmunt Teofili.

167) 250 ha z majątku Lubań, należącego do Krakowa Ludwika.

168) 100 ha z majątku Spiahła, należącego do Stempowskiej Wandy i Krasickiego Edwarda.

g)
w powiecie mołodeczańskim:

169) 200 ha z majątku Zalesie, należącego do Wysockiego Henryka i Załuskiego Józefa.

170) 50 ha z majątku Malinowszczyzna, należącego do Świętorzeckiego Bolesława.

171) 200 ha z majątku Mołodeczno, należącego do sukcesorów Zajączkowskiego Teodora.

172) 45 ha z majątków Leszno, uroczysko Chorowszczyzna, należących do Sakowicza Tomasza.

h)
w powiecie brasławskim:

173) 100 ha z majątku Paulinowo, należącego do Bożerjanowa Aleksandra.

174) 90 ha z majątku Leonpol, należącego do Łopacińskiego Stanisława.

175) 200 ha z majątku Albinowo, należącego do Broel Platera Witolda.

9.
Na obszarze właściwości terytorjalnej okręgowego urzędu ziemskiego w Grodnie.
a)
w powiecie baranowickim:

176) 200 ha z majątków Cieszewla, z folwarkami Jaźwiny, Pustka Igrawe, Pustki, Dubówka, Dołgi, należących do Mackiewiczowej Sabiny, Szwaranowiczowej Jadwigi i Kwiecińskiej Julji.

177) ha z majątków Czernichów Dolny i Tyszkowce, należących do Hartingha Gustawa.

178) 100 ha z majatku Hrószczówka i folwarkiem Nacz-Górka, należących do Grabowskiego Henryka.

b)
w powiecie grodzieńskim:

179) 70 ha z majątku Bojary z folw. Swisłocz, należących do Krasińskiej Marty.

180) 100 ha z majątku Stanisławów z folwarkiem Druck, należących do Druckiego-Lubeckiego Jana.

c)
w powiecie lidzkim:

181) 200 ha z majątku Szczuczyn z folw. Dowladowszczyzna, należącego do Druckiej-Lubeckiej Marji-Joanny, 2 imion.

182) 460 ha z majątku Spusza z folwarkami Dziembów i Lesiszcze, należących do Sapiehy Eustachego.

183) 300 ha z majątków Żołudek, Chocijewszczyzna i Worotyszcze, należących do Czetwertyńskiego Ludwika.

d)
w powiecie nieświeskim:

184) 200 ha z majątku Załusze z folwarkiem Saska Lipka, należącego do Hartingh Filibertyny.

185) 100 ha z majątku Hrycewicze z folwarkiem Konstantynów, należącego do Hutten Czapskiej Jadwigi.

186) 300 ha z majątku Mir z folwarkiem Piaseczna, należącego do Swiatopełk-Mirskiego Michała.

187) 300 ha z majątku Nieśwież z folwarkiem Suchlicze, należącego do Radziwiłła Albrechta.

e)
w powiecie słonimskim:

188) 100 ha z majątku Issajewicze, należącego do Brońskiego Józefa.

f)
w powiecie wołkowyskim:

189) 500 ha z majątków Roś, Kościeszki, Strzębowo, należących do Branickiego Adama.

190) 200 ha z majątku Zelżin, należącego do Iwanowych Marji i Heleny.

191) 200 ha z majątku Strubnica z folwarkiem Dylewszczyzna, należącego do Bispinga Kazimierza.

192) 200 ha z majątków Repla, Duchowlany, należących do Zalutyńskiego Bohdana.

193) 280 ha z majątku Kraski z folwarkiem Oszczelniki należącego do Siehenia Przemysława.

194) 120 ha z majątku Rohoźnica z folwarkiem Borowszczyzna, należącego do Meysztowicza Oskara.

g)
w powiecie wołożyńskim:

195) 230 ha z majątku Jachimowszczyzna z folwarkami Połoczany i Kuczuki, należącego do Świętorzeckiego Wacława.

10. Na obszarze właściwości terytorjalnej okręgowego urzędu ziemskiego w Brześciu n/B.

a)
w powiecie brzeskim:

196) 200 ha z majątku Wysokie Litewskie z folwarkami Aleksandrja, Wyganów, Marjampol i Pienieczka, należącego do Potockiego Jakóba.

b)
w pow. drohiczyńskim:

197) 600 ha z majątku Bielin, należącego do Tołłoczki Karola.

198) 250 ha z majątku Opol, należącego do spadk. Jeleńskiego Józefa.

199) 150 ha z majątku Bałandycze, należącego do Kisłowskiego Aleksandra.

c)
w pow. kamień-koszyrskim:

200) 200 ha z majątku Makowyszcze, należącego do Maluźkowicza Aleksandra.

d)
w pow. kobryńskim:

201) 40 ha z majątku Chodynicze, należącego do Korsaka Juljusza.

202) 300 ha z majątków Atteczyzna, Józefiny, i Zwarowicze, należących do Bielskiego Edwarda.

e)
w pow. łuninieckim:

203) 40 ha z majątku Kuncowszczyzna z folwarkiem Urwiedź, należącego do Wojniłowicza Józefa.

204) 200 ha z majątku Łunin-Krystynowo, należącego do Druckiego-Lubeckiego Franciszka.

f)
w pow. pińskim:

205) 200 ha z majątku Piaseczno, należącego do Broel-Platerowej Genowefy.

206) 70 ha z majątku Wyzłowicze, należącego do Tizdel Olgi.

207) 200 ha z majątków Porzecze i Wysoka Góra, należących do Skirmunta Romana.

208) 100 ha z majątków Duboj, Brodnica, należących do Wydżdżyny Marji.

g)
w pow. sarneńskim:

209) 150 ha z majątku Bielsko-Wola, należącego do b-ci Gotesmanów.

210) 200 ha z majątku Kamienne-Siedliszcze, należącego do Strawińskich Adama, Ksawerego i Antoniego.

11. Na obszarze właściwości terytorjalnej okręgowego urzędu ziemskiego w Łucku.

a)
w pow. łuckim:

211) 300 ha z majątku Lisowo, należącego do Dydyńskiego Bolesława.

212) 700 ha z majątków wchodzących w skład ordynacji Ołyckiej oraz z folwarków Oderody i Reczyszcze, należących do Radziwiłła Janusza.

b)
w pow. dubieńskim:

213) 500 ha z majątku Smordwa, należącego do Ledóchowskiego Aleksandra.

c)
w pow. krzemienieckim:

214) 150 ha z majątku Borki, należącego do Mielnikowa Bazylego.

215) 70 ha z majątku Bołożówka, należącego do Czosnowskiej Bronisławy.

216) 90 ha z majątku Duże Dedyrkały, należącego do Czosnowskiego Piotra.

217) 140 ha z majątku Cecyniówka, należącego do Minakowa Mikity.

218) 200 ha z majątku Białozórka, należącego do Turau Elżbiety.

d)
w pow. włodzimierskim:

219) 300 ha z majątków Poryck, Orzeszyn, należących do Czackiego Stanisława.

220) 200 ha z majątku Suchodoły, należącego do Gutowskiego Władysława.

e)
w pow. lubomelskim:

221) 100 ha z majątku Wilczy Perewóz, należącego do Malawczyka Bazylego.

f)
w pow. horochowskim:

222) 500 ha z majątku Burzany, należącego do Ledóchowskiej Marji.

g)
w pow. kowelskim:

223) 50 ha z majątku Adamówka, należącego do Zajcewa Dymitra.

h)
w pow. zdołbunowskim:

224) 100 ha z majątku Kurhany, należącego do Szulgina Bazylego.

225) 200 ha z majątku Wilja, należącego do Rejna Jerzego.

226) 300 ha z majątku Buszcza, należącego do Andrejew Heleny.

i)
w pow. rówieńskim:

227) 100 ha z majątku Gródek, należącego do Steinhala Teodora.

12.
Na obszarze właściwości terytorjalnej okrągowewego urzędu ziemskiego w Poznaniu.
a)
w pow. krotoszyńskim i odolanowskim:

228) 1.450 ha z majątków Nowa-Wieś, Swińków, Daniszyn i Uciechów, należących do Thurn i Taksis Alberta Marji.

b)
w pow. kępińskim:

229) 750 ha z majątków Zbyczyna, Perzów z folw. Nieprosin i Brzezie, należących do Birona v. Kurlanda Gustawa.

c)
w pow. wyrzyskim:

230) 200 ha z majątków Górowatki i Borzyszkowo, należących do Bettmanna-Holwega.

d)
w pow. nowo-tomyskim:

231) 50 ha z majątku Posadowo, należącego do Łąckiego Stanisława.

232) 400 ha z majątków Wąsowo i Chraplewo, należących do Hardta Wilhelma.

233) 100 ha z majątku Chudopsice, należącego do Wichlickiego Mieczysława.

e)
w pow. koźmińskim:

234) 400 ha z majątków Bułaków i Wielowieś, należących do Stolberga Wernigerode Wilhelma.

f)
w pow. jarocińskim:

235) 100 ha z majątku Chocicza, należącego do Jouanna Maksymiljana.

236) 1.000 ha z majątku Lubinia Mała, należącego do Kaliskich Benno i Arnolda.

13. Na obszarze właściwości terytorjalnej okręgowego urzędu ziemskiego w Grudziądzu.

a)
w pow. puckim:

237) 100 ha z majątków Rzucewo i Sławotówko, należących do v. Belowa Gustawa.

238) 300 ha z majątku Krokowo, należącego do Dering v. Wieckkerau-Kroków.

239) 300 ha z majątków Kłanino i Połchówko, należących do Grass Anny.

240) 100 ha z majątku Sulicice, należącego do Ostrowskiej Heleny.

241) 200 ha z majątku Mieroszyno, należącego do Hannemana Jana.

242) 200 ha z majątku Celbowo, należącego do Rodenackera Fritza.

b)
w pow. wejherowskim:

243) 300 ha z majątku Wejherowo Zamek, należącego do Henryka v. Kayserlingk.

244) 200 ha z majątku Wyszecino, należącego do Pietruskich Oktawjusza i Heleny.

245) 200 ha z majątku Barłomino, należącego do v. Fuchs Nordhoffa Ryszarda.

c)
w pow. kartuskim:

246) 300 ha z majątku Leźno, należącego do Hoene Konrada.

247) 680 ha z majątku Przyjaźń z folw. Skrzeszewo, należącego do v. Kleist Anny.

d)
w pow. tczewskim:

248) 300 ha z majątków Goszyn, Liniewko, Swarożyn i Wendkowy, należących do v. Paleske Eryka.

249) 200 ha z majątku Boroszewo-Bojary, należącego do Harrass Małgorzaty.

250) 200 ha z majątków Waćmierz i Waćmierek, należących do v. Kries Georga.

e)
w powiecie starogardzkim:

251) 400 ha z majątków Ciecholewy, Szpengawsk i Zduny, należących do v. Paleske Olafa.

252) 100 ha z majątku Klonówka, należącego do Rudowskiego Wacława.

f)
w powiecie gniewskim:

253) 300 ha z majątku Stara Jania, należącego do v. Maerker Kurta.

254) 300 ha z majątku Frąca, należącego do v. Conrada Adalberta.

g)
w pow. grudziądzkim:

255) 320 ha z majątku Mełno, należącego do v. Bielera Egberta.

256) 300 ha z majątku Białochowo, należącego do v. Falkenhayna Georga.

257) 200 ha z majątków Annowo i Ramutki, należących do v. Wannowa Henryka.

258) 100 ha z majątku Mędrzyce Szarnoś, należącego do Paula Ryszarda.

259) 100 ha z majątku Orle, należącego do Chomsego Ottona.

h)
w pow. sępolneńskim:

260) 300 ha z majątku Sypniewo, należącego do Jurgen Wilkensa Hansa.

i)
w pow. brodnickim:

261) 100 ha z majątku Wlewsk, należącego do Różyckiego Stefana.

262) 100 ha z majątku Żmijewko, należącego do Helzela Kurta.

j)
w pow. lubawskim:

263) 300 ha z majątku Ostrowite, należącego do Blüchera Hansa.

264) 300 ha z majątku Straszewy, należącego do Ołdakowskiego Adama.

k)
w pow. działdowskim:

265) 300 ha z majątku Księży Dwór, należącego do Frankensteina Emila.

266) 200 ha z majątku Mała Turza, należącego do Oehlricha Herberta.

1 § 1 pkt 133 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 marca 1927 r. (Dz.U.27.36.319) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 kwietnia 1927 r.