Ustalenie na miesiące październik i listopad 1923 r. mnożnej, miarodajnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.117.937

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 listopada 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 listopada 1923 r.
w przedmiocie ustalenia na miesiące październik i listopad 1923 r. mnożnej, miarodajnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.

Na mocy art. 5 ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska (Dz. U. R. P. № 116, poz. 924) zarządza się co następuje:
Ze wzglądu na wzrost kosztów utrzymania w miesiącu wrześniu 1923 r. zarządza się oprócz wypłaty poborów na miesiąc październik 1923 roku obliczonych na podstawie mnożnej ustalonej w art. 5 powyższej ustawy dopłatą wedle mnożnej wynoszącej sumę 2.100 marek.
Na miesiąc listopad 1923 r. ustanawia się mnożną. w wysokości 25.520 marek.
Ze wzglądu na wzrost kosztów utrzymania w drugiej połowie października 1923 r. zarządza się dopłatę do poborów na miesiąc listopad 1923 r. obliczonych na podstawie mnożnej ustalonej w § 2, według mnożnej wynoszącej sumę 17.100 marek.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.