Ustalenie na miesiąc luty 1924 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.7.68

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 stycznia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 stycznia 1924 r.
w przedmiocie ustalenia na miesiąc luty 1924 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.

Na mocy art. 5 ustawy z dnia 9 października 1923 roku o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska (Dz. U. R. P. № 116, poz. 924) zarządza się co następuje:
Na miesiąc luty 1924 r. ustanawia się mnożną w wysokości 509,064 mk.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.