Ustalenie na miesiąc kwiecień 1924 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.28.277

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 marca 1924 r.
w sprawie ustalenia na miesiąc kwiecień 1924 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.

Na mocy art. 5 ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska (Dz. U. R. P. № 116 poz. 924) zarządza się co następuje:
Na miesiąc kwiecień 1924 r. ustanawia się mnożną w wysokości 623.200 mkp.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.