§ 2. - Ustalenie na miesiąc kwiecień 1924 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.28.277

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 1924 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.