§ 1. - Ustalenie na miesiąc kwiecień 1924 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.28.277

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 1924 r.
§  1.
Na miesiąc kwiecień 1924 r. ustanawia się mnożną w wysokości 623.200 mkp.