Ustalenie liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.103.791

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚĆ!
z dnia 10 listopada 1931 r.
w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.

Na podstawie art. 5 §§ 1 i 2 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 12, poz. 93) zarządzam co następuje:
W miejsce dotychczasowej oznacza się liczbę sędziów okręgowych, jako sędziów śledczych, w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie, tudzież ustanawia się ich siedziby w sposób następujący:
1)
w sądzie okręgowym w Białej Podlaskiej - 2 sędziów śledczych, z tej liczby 1 w siedzibie sądu i 1 we Włodawie;
2)
w sądzie okręgowym w Białymstoku - 5 sędziów śledczych, z tej liczby 3 w siedzibie sądu, 1 w Bielsku i 1 w Sokółce;
3)
w sądzie okręgowym w Kaliszu - 3 sędziów śledczych, z tej liczby 1 w siedzibie sądu, 1 w Koninie i 1 w Wieluniu;
4)
w sądzie okręgowym w Łodzi - 6 sędziów śledczych, z tej liczby 5 w siedzibie sądu i 1 w Łęczycy;
5)
w sądzie okręgowym w Łomży - 3 sędziów śledczych, z tej liczby 1 w siedzibie sądu, jeden w Ostrołęce i 1 w Ostrowi Mazowieckiej;
6)
w sądzie okręgowym w Mławie - 2 sędziów śledczych, z tej liczby 1 w siedzibie sądu i 1 w Pułtusku;
7)
w sądzie okręgowym w Piotrkowie - 4 sędziów śledczych, z tej liczby 2 w siedzibie sądu, 1 w Częstochowie i 1 w Radomsku;
8)
w sądzie okręgowym w Płocku - 2 sędziów śledczych, z tej liczby 1 w siedzibie sądu i 1 w Sierpcu;
9)
w sądzie okręgowym w Siedlcach - 2 sędziów śledczych, z tej liczby 1 w siedzibie sądu i 1 w Łukowie;
10)
w sądzie okręgowym w Sosnowcu - 4 sędziów śledczych, z tej liczby 2 w siedzibie sądu, 1 w Olkuszu i 1 w Zawierciu;
11)
w sądzie okręgowym w Suwałkach - 1 sędzia śledczy w siedzibie sądu;
12)
w sądzie okręgowym w Warszawie - 20 sędziów śledczych, z tej liczby 17 w siedzibie sądu, 1 w Grójcu, 1 w Łowiczu i 1 w Żyrardowie;
13)
w sądzie okręgowym we Włocławku - 2 sędziów śledczych, z tej liczby 1 w siedzibie sądu i 1 w Kutnie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.