§ 6. - Ustalenie liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych w Cieszynie, Katowicach, Lwowie, Łucku, Piotrkowie i Samborze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.95.644

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 1938 r.
§  6.
Przenosi się siedzibę jednego sędziego śledczego z Sambora do Drohobycza.