§ 2. - Ustalenie liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych w Cieszynie, Katowicach, Lwowie, Łucku, Piotrkowie i Samborze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.95.644

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 1938 r.
§  2.
Zwiększa się liczbę sędziów śledczych w Sądzie Okręgowym w Katowicach do czterech.