§ 9. - Ustalenie kosztu własnego, opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumpcyjne i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.41.206

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1947 r.
§  9.
Urząd akcyzowy może na prośbę obowiązanych do uiszczenia dodatkowej opłaty zezwolić na spłacenie należnej kwoty w 3 ratach miesięcznych z zastrzeżeniem uiszczenia odsetek 6% w stosunku rocznym.