§ 7. - Ustalenie kosztu własnego, opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumpcyjne i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.41.206

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1947 r.
§  7.
1.
Urzędnicy kontroli akcyzowej obowiązani są niezwłocznie przystąpić do sprawdzania zapasów spirytusu butelkowanego i wódek czystych w przedsiębiorstwach handlowych wymienionych w § 5, nie oczekując nadesłania zgłoszenia.
2.
O przesyłkach spirytusu i wódek czystych wysłanych przed dniem 1 czerwca 1947 r., a które mogą być otrzymane po tym terminie, miejscowa kontrola akcyzowa winna niezwłocznie zawiadomić kontrolę akcyzową miejsca odbioru.
3.
Wszelkie czynności związane ze składaniem zgłoszeń i sprawdzaniem zapasów winny być zakończone najpóźniej w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.