§ 4. - Ustalenie kosztu własnego, opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumcyjne i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.6.33

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 1947 r.
§  4.
1.
Detaliczne ceny sprzedażne wyrobów monopolowych konsumcyjnych łącznie z butelką ustala się, jak następuje:
Rodzaj wyrobów1 l0,7 l0,5 l0,35 l0,25 l
złotych
a) wódki czyste:
zwykła
mocy 40°290 -210 -150 -115 -80 -
mocy 45°325 -165 --85 -
wyborowa mocy 45°365 -185 --95 -
specjalne:
»Perła« mocy 40°360 --185 --95 -
»Kryształ« mocy 40°400 --205 --105 -
b) spirytus do celów domowo-leczniczych mocy 95°700 --360 --180 -
c) spirytus wyborowy specjalnej produkcji mocy 95°970 --490 --250 -
2.
Wymienione w ust. 1 wyroby Państwowego Monopolu Spirytusowego będą sprzedawane w miarę posiadanych zapasów.