Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1456

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 lipca 2018 r.
w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) zarządza się, co następuje:
§  1.  Z dniem 1 stycznia 2019 r. ustala się granice następujących gmin:
1) w województwie łódzkim:
a) w powiecie łódzkim wschodnim - gminy Andrespol i gminy Koluszki przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Andrespol obszaru obrębu ewidencyjnego Zielona Góra, o powierzchni 240,07 ha, z gminy Koluszki,
b) w powiecie rawskim - gminy o statusie miasta Rawa Mazowiecka i gminy Rawa Mazowiecka przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Rawa Mazowiecka części obszaru obrębu ewidencyjnego Podlas, to jest działek ewidencyjnych nr 38, 39/1, 39/3, 39/4, 40/6, 40/7, 42/1, 43/3, 81/4 i 81/5, o łącznej powierzchni 1,58 ha, z gminy Rawa Mazowiecka;
2) w województwie podkarpackim:
a) w powiecie ropczycko-sędziszowskim - gminy Iwierzyce i gminy Sędziszów Małopolski przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Iwierzyce części obszaru obrębu ewidencyjnego Zagorzyce, to jest działek ewidencyjnych nr 879-885, 886/1 i 886/2 oraz części działki ewidencyjnej nr 7300 (droga), o łącznej powierzchni 0,73 ha, z gminy Sędziszów Małopolski. Część działki ewidencyjnej nr 7300 jest wyodrębniona przez linię biegnącą od punktu granicznego oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 106 do punktu granicznego oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 49163,
b) miasta na prawach powiatu Rzeszów i w powiecie rzeszowskim - gminy Głogów Małopolski przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Rzeszów obszaru obrębu ewidencyjnego Miłocin o powierzchni 90,25 ha, z gminy Głogów Małopolski,
c) miasta na prawach powiatu Rzeszów i w powiecie rzeszowskim - gminy Tyczyn przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Rzeszów obszaru obrębu ewidencyjnego Matysówka o powierzchni 529,77 ha, z gminy Tyczyn;
3) w województwie śląskim:
a) w powiecie tarnogórskim - gminy o statusie miasta Tarnowskie Góry i gminy Tworóg przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Tarnowskie Góry części obszaru obrębu ewidencyjnego Hanusek, to jest działek ewidencyjnych nr 111/23, 191/44, 192/43, 226/21, 227/21, 228/22 i 231, o łącznej powierzchni 18,90 ha, z gminy Tworóg,
b) w powiecie tarnogórskim - gminy Tworóg i gminy o statusie miasta Tarnowskie Góry przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Tworóg części obszaru obrębu ewidencyjnego Pniowiec, to jest działek ewidencyjnych nr 232/41, 1438/41 i 1439/41, o łącznej powierzchni 2,56 ha, z gminy o statusie miasta Tarnowskie Góry,
c) w powiecie zawierciańskim - gminy Pilica i gminy Ogrodzieniec przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Pilica części obszaru obrębu ewidencyjnego Giebło, to jest działek ewidencyjnych nr 108, 109/1, 109/2, 110, 111/1, 111/2, 112/1, 112/2, 113, 114/1, 114/2, 115 i 116, o łącznej powierzchni 15,73 ha, z gminy Ogrodzieniec;
4) w województwie wielkopolskim:
a) w powiecie kościańskim - gminy o statusie miasta Kościan i gminy Kościan przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Kościan części obszaru obrębu ewidencyjnego Kiełczewo, to jest działek ewidencyjnych nr 320/1, 320/2, 320/7, 320/9, 320/11, 320/24, 321/1, 323, 338-345, 346/1, 346/2, 347-350, 351/1, 351/2, 353/1, 353/2, 354/1, 354/2, 355-361 i 914, o łącznej powierzchni 22,05 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Sierakowo, to jest działek ewidencyjnych nr 145/2, 146/1 i 166/4, o łącznej powierzchni 0,33 ha, z gminy Kościan,
b) w powiecie rawickim - gminy Pakosław i gminy Jutrosin przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Pakosław części obszaru obrębu ewidencyjnego Domaradzice, to jest działek ewidencyjnych nr 110/1, 110/2, 111 i 112 oraz części działki ewidencyjnej nr 129 (droga), o łącznej powierzchni 8,83 ha, z gminy Jutrosin. Część działki nr 129 jest wyodrębniona przez linię biegnącą od punktu granicznego, należącego do działek ewidencyjnych nr 129, 111 i 127, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.302202_5.0003.200442 do punktu granicznego, należącego do działek ewidencyjnych nr 129, 154/3 i 154/4, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.302202_5.003.1539,
c) w powiecie rawickim - gminy Pakosław i gminy Rawicz przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Pakosław części obszaru obrębu ewidencyjnego Ugoda, to jest działek ewidencyjnych nr 69/1, 69/3, 69/4, 70 i 72 oraz części działki ewidencyjnej nr 148 (droga), o łącznej powierzchni 7,52 ha, z gminy Rawicz. Część działki ewidencyjnej nr 148 jest wyodrębniona przez linię biegnącą od punktu granicznego, należącego do działek ewidencyjnych nr 148 i 144, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.302205_5.0016.102232 do punktu granicznego, należącego do działek ewidencyjnych nr 148 i 145, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem D.302205_5.0016.102243.
§  2.  Z dniem 1 stycznia 2019 r. nadaje się status miasta miejscowościom:
1) Koszyce - w gminie Koszyce, w powiecie proszowickim, w województwie małopolskim;
2) Lubowidz - w gminie Lubowidz, w powiecie żuromińskim, w województwie mazowieckim;
3) Nowa Słupia - w gminie Nowa Słupia, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim;
4) Pierzchnica - w gminie Pierzchnica, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim;
5) Szydłów - w gminie Szydłów, w powiecie staszowskim, w województwie świętokrzyskim;
6) Wielbark - w gminie Wielbark, w powiecie szczycieńskim, w województwie warmińsko-mazurskim.
§  3.  Z dniem 1 stycznia 2019 r. ustala się granice następujących miast:
1) w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, w gminie Opoczno - miasta Opoczno przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Januszewice, to jest działek ewidencyjnych nr 307/1, 523/1-523/3, 524-562, 591/1, 591/2, 595/32, 564/4, 606/1, 606/3-606/7, 607/1, 607/2, 608/19, 608/27, 608/28, 608/31, 608/32, 609/1, 609/2, 610/1, 610/4-610/8, 611/1, 611/2, 626/1, 626/2 i 627-631, o łącznej powierzchni 223,85 ha, z gminy Opoczno;
2) w województwie małopolskim, w powiecie proszowickim, w gminie Koszyce - miasta Koszyce obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Koszyce o powierzchni 324,92 ha, z gminy Koszyce;
3) w województwie mazowieckim, w powiecie żuromińskim, w gminie Lubowidz - miasta Lubowidz obejmujące część obszaru obrębu ewidencyjnego Lubowidz, to jest działek ewidencyjnych nr 32, 33, 35-42, 59-61, 63-71, 72/2-72/4, 84, 85/3, 85/5, 85/8-85/15, 86, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 90/1, 90/2, 91/1, 91/2, 92/1, 92/2, 93/1, 93/3, 93/4, 94/1, 94/2, 95/3-95/6, 99, 103-108, 110-115, 116/1, 116/3, 116/5, 116/6, 117, 118/1, 118/2, 119/1, 119/2, 120-122, 123/1, 123/2, 124/5-124/11, 125-129, 157-166, 168, 225, 227-242, 243/1, 243/2, 244, 245, 246/1, 246/2, 247, 248, 249/1, 249/2, 249/4, 249/5, 250/1, 250/2, 251, 252/1-252/3, 253-257, 258/1, 258/3, 258/4, 260-263, 265-268, 269/1, 269/2, 270, 271/1, 271/2, 272, 273, 274/1, 274/2, 275, 276, 277/1, 277/2, 278/1, 278/2, 279/1-279/3, 280-282, 284-298, 299/1, 299/2, 300-303, 304/1, 304/2, 305-319, 320/2-320/4, 321-324, 325/1, 325/2, 326-328, 329/1, 329/2, 330, 331/1-331/3, 336, 338-344, 363/4, 363/6-363/11, 369-383, 385/1, 385/2, 387, 388, 390, 391/4, 391/7-391/15, 392/2-392/4, 393-395, 396/1, 396/2, 397/1, 397/2, 398, 399/1, 399/2, 400, 401/1, 401/2, 402, 403/1, 403/2, 404, 405/1, 405/2, 406, 407/1, 407/2, 408, 409/1, 409/2, 410, 411/1, 411/2, 412, 413/1, 413/2, 414, 415/1, 415/2, 416, 417/1, 417/2, 418, 419/1, 419/2, 420, 421/1, 421/2, 422, 423/1, 423/2, 424, 425/1, 425/2, 426, 427/1, 427/2, 428, 429/1, 429/2, 430, 431/1, 431/2, 437-441, 447/1-447/12, 450, 451/1-451/6, 452/1, 452/2, 453/1, 453/2, 454, 455/1, 455/3-455/5, 456/1, 456/2, 457/1, 457/2, 458-467, 468/3-468/7, 469/1, 469/3-469/6, 470/1, 470/3, 470/4, 471/1, 471/2, 472, 473/1, 473/2, 474/1, 474/3, 474/4, 475/1, 475/2, 476, 477, 478/1-478/3, 479, 480/1, 480/2, 481, 482/2-482/5, 483/2, 483/3, 484/1, 484/3, 484/4, 485, 486/4-486/6, 486/8, 486/9, 486/11-486/15, 486/17-486/26, 487, 491-495, 496/1, 496/2, 496/4, 496/5, 500/1, 500/3, 500/4, 501, 503-505, 675, 676/1-676/3, 677-685, 686/1, 686/2, 687-693, 694/1, 694/2, 695, 696, 697/1, 697/2, 698-702, 743-749, 752-754, 775-778, 779/1, 779/2, 780-782, 783/1, 783/2, 858-860, 861/1, 861/2, 862/1, 862/2, 863/1-863/4, 864/1, 864/3-864/6, 865, 866, 867/1, 867/2, 868-874, 875/1, 875/2, 876, 877/1, 877/2, 878/1, 878/2, 879/3-879/7, 880/2-880/4, 881/2-881/4, 882/1, 882/2, 883/2-883/4, 884/1, 884/2, 885/1, 885/2, 886/1, 886/2, 887/1, 887/2, 888/1, 888/2, 889-892, 893/1, 893/2, 894-903, 904/1, 904/2, 905/1, 905/2, 907/1, 907/2, 908, 909, 910/1, 910/2, 911/1, 911/2, 912-914, 915/1, 915/2, 916-927, 928/1, 928/3, 928/4, 929-944, 945/1, 945/2, 946-949, 950/1, 950/2, 951/2-951/4, 952/1, 952/2, 953/2-953/4, 954-960, 961/1, 961/2, 962/3-962/6, 963, 964/1, 964/2, 965/1, 965/2, 966/1, 966/2, 967-972, 973/1, 973/2, 975/1, 975/2, 976/1, 976/2, 977, 978, 979/1, 979/2, 980/1-980/3, 981-983, 984/1, 984/2, 985-989, 990/3-990/6, 991/1, 991/2, 992-999, 1000/1, 1000/2, 1001/1, 1001/2, 1002-1006, 1007/1, 1007/2, 1008, 1009, 1010/1, 1010/2, 1011/1, 1011/2, 1012/1, 1012/2, 1013/1, 1013/2, 1014, 1015/1, 1015/2, 1016/1, 1016/2, 1017, 1018/1, 1018/2, 1019/2-1019/5, 1020/1, 1020/2, 1021, 1022/1, 1022/2, 1023/2, 1023/4, 1023/6-1023/9, 1023/12-1023/17, 1024-1026, 1028/1, 1028/2, 1029/2-1029/4, 1030/1, 1030/2, 1031, 1032/1, 1032/2, 1033/1, 1033/2, 1034, 1035/1, 1035/2, 1035/5, 1035/6, 1035/8-1035/15, 1036-1049, 1050/1, 1050/2, 1051/1, 1051/2, 1052/1, 1052/2, 1053-1056, 1057/1-1057/3, 1067, 1068, 1071/2, 1073/1, 1074/1, 1075/1, 1076-1084, 1085/2, 1091, 1095/1, 1095/2, 1096/1, 1096/2, 1097/1, 1097/2, 1098, 1099/1, 1099/2, 1100, 1101/1, 1101/2, 1102/1, 1102/2, 1103, 1104/5-1104/12, 1105/1, 1105/2, 1106/4-1106/9, 1107/2, 1107/4, 1107/6-1107/10, 1108/2, 1108/3, 1108/5-1108/7, 1109, 1110/1-1110/5, 1111-1113, 1114/1, 1114/2, 1115/1, 1115/2, 1117/1, 1117/2, 1118/1, 1118/2, 1119, 1120, 1121/1-1121/3, 1122, 1123/1, 1123/2, 1124, 1189/1-1189/4, 1190/1-1190/3, 1191/1, 1191/2, 1192-1202, 1203/1, 1203/2, 1204-1213, 1214/1-1214/3, 1215/1, 1215/2, 1216-1232, 1233/1, 1233/2, 1234-1236, 1237/1, 1237/2, 1249-1256, 1442-1445, 1446/1, 1446/2, 1447/1, 1447/3-1447/5, 1448, 1449, 1454/3-1454/5, 1456/1, 1456/2, 1458-1545, 3182/1, 3184/1, 3184/7 i 3184/8, o łącznej powierzchni 526,82 ha, z gminy Lubowidz;
4) w województwie podkarpackim:
a) w powiecie jarosławskim, w gminie Pruchnik - miasta Pruchnik przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Jodłówka, to jest działek ewidencyjnych nr 330/2, 331/2, 332/2, 333/2, 334/4, 334/7, 336/2, 349/2, 350/2, 351/2, 372/2, 375/8, 375/11, 388/2, 389/2, 413/2, 500/2, 530/2 i 531/2, o łącznej powierzchni 0,54 ha, z gminy Pruchnik oraz wyłączenie z dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Pruchnik, to jest działek ewidencyjnych nr 1384/30, 1411/10, 1412/13, 1414/6, 1415/4, 1874/4, 1874/6, 1874/9, 1874/10, 1874/12, 1874/13 i 2511/1, o łącznej powierzchni 2,26 ha, i ich włączenie do obszaru obrębu ewidencyjnego Jodłówka w gminie Pruchnik,
b) w powiecie kolbuszowskim, w gminie Kolbuszowa - miasta Kolbuszowa przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Kolbuszowa Dolna, to jest działek ewidencyjnych nr 1405-1409, 1410/1, 1410/2, 1411-1413, 1414/10, 1414/13, 1414/14, 1414/18-1414/24, 1414/26, 1414/28-1414/39, 1414/41-1414/43 i 1772, o łącznej powierzchni 3,53 ha, z gminy Kolbuszowa,
c) w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w gminie Sędziszów Małopolski - miasta Sędziszów Małopolski przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta obszaru obrębu ewidencyjnego Borek Wielki, o powierzchni 1157,66 ha, obszaru obrębu ewidencyjnego Kawęczyn Sędziszowski, o powierzchni 395,62 ha, obszaru obrębu ewidencyjnego Wolica Ługowa, o powierzchni 396,66 ha, obszaru obrębu ewidencyjnego Wolica Piaskowa, o powierzchni 752,60 ha, z gminy Sędziszów Małopolski;
5) w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim - miasta Kartuzy przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Prokowo, to jest działek ewidencyjnych nr 103/11-103/13, o łącznej powierzchni 0,43 ha, obszaru obrębu ewidencyjnego 106 Kartuzy, o powierzchni 54,07 ha, z gminy Kartuzy;
6) w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim:
a) w gminie Nowa Słupia - miasta Nowa Słupia obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Nowa Słupia o powierzchni 1397,13 ha, z gminy Nowa Słupia,
b) w gminie Pierzchnica - miasta Pierzchnica obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Pierzchnica o powierzchni 692,50 ha, z gminy Pierzchnica;
7) w województwie świętokrzyskim, w powiecie staszowskim, w gminie Szydłów - miasta Szydłów obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Szydłów o powierzchni 1620,98 ha, z gminy Szydłów;
8) w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Wielbark - miasta Wielbark obejmujące część obszaru obrębu ewidencyjnego Wielbark, to jest działek ewidencyjnych nr 1/1-1/5, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 6/5, 6/6, 6/8-6/15, 6/17-6/26, 6/28-6/36, 7/1-7/6, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10, 12/3-12/5, 13/1, 13/3, 13/4, 14, 15, 16/2, 18/1, 18/4, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21-23, 24/1, 27/1, 28/1, 29-36, 37/1, 37/2, 38/2, 41/1, 54/1, 54/2, 79A/5, 79A/6, 79A/13, 79A/14, 79A/20, 79A/27, 79A/28, 91-95, 96/2-96/4, 98-106, 107/1, 107/5-107/10, 109, 111, 112, 113, 114/1, 114/2, 115, 116, 117/1, 117/2, 133, 134/1, 134/3, 134/4, 135/2-135/4, 136, 137/1, 137/3-137/10, 138-140, 143-145, 176, 177, 190, 192, 213/1-213/3, 214, 219/2, 220, 221, 222/1, 222/3, 222/4, 223, 226/1, 226/2, 226/4-226/18, 227, 228, 234, 236/1, 236/2, 237/1, 237/2, 237/6, 237/8, 237/10-237/12, 237/15-237/24, 238/1, 238/2, 251/2, 251/3, 251/5-251/14, 251/52-251/75, 251/77, 251/78, 251/81-251/99, 251/100-251/122, 252, 253/1, 254, 256, 257/2-257/6, 259/1, 259/2, 260/2, 260/3, 260/6-260/10, 261/1, 261/3-261/8, 262/1-262/5, 267/4, 275/1-275/4, 276, 277/1, 277/3, 277/4, 278, 279/12, 280, 281, 293-295, 297-301, 302/1, 302/2, 303/5, 303/7, 307, 308, 310/1-310/3, 311/1, 311/2, 312, 320/1, 320/2, 323, 324/1, 324/2, 325/3-325/14, 325/16-325/20, 326/1, 326/2, 327/1, 327/2, 330/1-330/3, 331/1, 331/2, 332/2, 332/3, 342, 343/3-343/5, 344, 346/1, 353/3, 353/4, 353/6, 353/7, 353/10-353/23, 362, 363, 364/2-364/4, 366-370, 378, 380/2, 381, 383, 384, 385/4-385/17, 385/19-385/31, 386, 387/1, 387/3, 387/5, 387/6, 388/1, 388/3-388/18, 389, 390, 391/5, 391/7-391/24, 392-396, 397/2-397/4, 398-400, 402-404, 405/1, 405/2, 407/3-407/6, 408, 409, 410/2-410/4, 411, 415-419, 421/1, 422/1, 423-427, 428/1, 429/1, 430/1, 432-437, 438/1, 439/2-439/7, 440/1-440/10, 441/1, 442/1-442/10, 443-448, 449/1, 452-454, 455/1, 455/2, 456, 457, 458/1-458/3, 459/1, 459/2, 460-463, 465-473, 474/1, 474/2, 475-477, 478/2, 478/3, 480/2, 480/5-480/12, 488, 489/1, 489/2, 490, 491, 493, 500-502, 503/1, 503/2, 504-506, 513-520, 522, 526-528, 529/2, 531/1, 531/2, 532/1, 532/2, 533, 534, 535/1, 535/2, 536/1, 536/2, 543-550, 555/2-555/8, 557-562, 564/1, 564/2, 565, 566, 572/1-572/3, 580-586, 590/1, 590/3-590/9, 590/11-590/22, 591/1-591/3, 592/1-592/6, 593/1, 593/2, 593/6, 593/7, 594/1, 595, 596, 597/1, 598, 600-602, 603/1, 604, 606-611, 613/1, 613/2, 614-619, 621/1, 621/2, 622, 623, 624/1, 624/2, 625-627, 628/1, 628/2, 630, 631/2-631/6, 632, 633/2, 633/6-633/10, 633/12, 633/13, 633/16-633/23, 634/1, 638, 639/1-639/3, 640/2, 642/1-642/4, 643, 644, 649/1, 650, 651, 654, 656/1, 656/2, 656/5-656/10, 657, 659, 660, 663/1, 663/2, 664/1-664/11, 667, 671, 687, 689, 690, 692, 695/2-695/5, 699, 700, 701/1-701/6, 702-704, 709, 710/1, 710/2, 711, 712/1, 712/2, 713-717, 718/1, 721, 723, 724, 726/1-726/3, 727/1, 728/2-728/23, 728/25, 728/27-728/29, 730-734, 735/1-735/11, 736/1, 736/2, 738-742, 749/1, 749/2, 750/2-750/4, 752-757, 758/1-758/3, 759, 760/1, 762, 763/1, 764/1, 764/2, 766, 766/6-766/9, 766/14-766/30, 766/33-766/37, 766/39, 766/41, 766/42, 767, 768/1, 768/2, 769, 770/2, 770/3, 771/3-771/5, 773/1-773/3, 775/1, 775/3, 775/4, 777/1-777/3, 781, 784, 786/1, 786/2, 788/1, 788/3-788/5, 795/1-795/8, 795/10, 795/11, 796, 797/1, 797/3-797/5, 799/2-799/4, 800/2, 800/5-800/7, 800/9-800/17, 801, 802/2, 802/3, 804/1, 804/2, 805, 808/4-808/6, 809, 812/1-812/12, 813-815, 816/1, 816/2, 817-819, 820/3, 820/4, 821/1-821/3, 823/4, 823/6, 823/8-823/14, 827, 828/1-828/3, 829, 830, 831/1, 831/3, 831/4, 831/6, 831/7, 832-840, 841/4, 841/5, 841/7, 841/9-841/12, 841/14-841/21, 842/1, 842/3-842/5, 843/2, 846/2-846/4, 847, 848/2, 848/3, 849, 850, 854-856, 858, 859/4, 859/7-859/9, 859/11-859/26, 860/1, 860/2, 861-866, 867/1, 867/2, 868, 869/2-869/4, 870-873, 874/1, 874/2, 875/4, 875/5, 875/7-875/11, 876-878, 879/1, 880/1, 881/1-881/12, 884, 885, 887-893, 895/1, 895/2, 898, 900/2, 900/3, 900/5, 900/7, 900/9, 900/10, 901/1, 901/2, 902/1, 902/2, 903, 904/1-904/5, 904/9, 904/10, 904/13-904/27, 906/1-906/12, 907-911, 913/2, 913/4-913/6, 914, 915, 917-919, 921-924, 926-932, 933/1, 933/2, 934-937, 938/3-938/11, 939, 940/2, 940/3, 942-955, 956/1-956/3, 957/3-957/6, 958, 959, 960/2, 960/4, 960/5, 961-963, 965-968, 969/1, 969/2, 970, 971, 972/1-972/3, 973, 975/2-975/4, 976, 977/1-977/5, 979/1, 979/3, 979/4, 980/2, 980/3, 980/5, 980/6, 980/8-980/14, 981/1, 981/2, 982/2-982/5, 982/7, 982/9-982/17, 982/19, 982/21-982/27, 983/1, 984/1, 984/2, 986/1, 986/2, 987, 988/1, 988/2, 989/1-989/4, 990, 991, 992/1, 994-996, 998/1, 999-1001, 1003-1005, 1006/1-1006/3, 1007-1013, 1014/1, 1014/2, 1015/1, 1015/3, 1015/4, 1016/1, 1016/2, 1017-1021, 1022/1-1022/5, 1023-1026, 1027/1, 1027/7-1027/12, 1028/4-1028/7, 1028/9-1028/13, 1029-1032, 1033/1, 1037/1, 1037/2, 1038, 1039, 1040/1, 1041/2-1041/5, 1043/1, 1043/4, 1043/6-1043/8, 1044, 1045, 1048, 1050, 1051, 1063-1069, 1070-1074, 1076, 1077/1, 1078, 1080-1089, 1090/1, 1091/1, 1092-1099, 1101-1105, 1106/1, 1106/3-1106/5, 1107, 1109-1112, 1114, 1115, 1117, 1118/1, 1118/2, 1124, 1125/1, 1125/3, 1125/5, 1125/6, 1126, 1127/1, 1127/2, 1128, 1129, 1130/1, 1130/2, 1131, 1133, 1134, 1135/1, 1137, 1138/1, 1140, 1141/1, 1142/1, 1142/2, 1142/6-1142/8, 1143/1, 1143/2, 1144-1153, 1155, 1156, 1157/1, 1157/2, 1164-1171, 1172/1-1172/3, 1172/5, 1172/6, 1173/1, 1173/2, 1174-1184, 1185/1-1185/3, 1186, 1187/1, 1187/2, 1188, 1190, 1191/2, 1192, 1193/1, 1194/1, 1194/2, 1195/1, 1195/2, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201/3-1201/25, 1202-1209, 1210/2-1210/4, 1211, 1212, 1213/1, 1216, 1217/2, 1217/4-1217/10, 1218/2-1218/4, 1219, 1220, 1221/1, 1223, 1225/1, 1225/2, 1225/4-1225/6, 1227, 1228, 1229/1, 1229/2, 1230/1, 1230/2, 1231-1242, 1245, 1246/2-1246/4, 1247-1254, 1255/1, 1256/1, 1257-1286, 1288-1294, 1318/1, 1318/2, 1318/4-1318/8, 1319, 1319/1, 1320, 1321, 1321/1, 1322-1325, 1326/3, 1326/4, 1328, 1329/1, 1329/2, 1330-1336, 1350-1355, 1360, 1366, 1367, 1369/1, 1369/2, 1370/1, 1370/2, 1371/1, 1373/2-1373/5, 1376, 1378/1, 1386/1, 1388, 1390, 1414, 1419-1421, 1450-1470, 1471/1, 1471/2, 1472-1520, 1522, 1523, 3051/3, 3051/4, 3051/6, 3051/8, 3051/9, 3074, 3075, 3079, 3079/017-3079/019, 3079/0110-3079/0112, 3079/0116, 3079/0119, 3079/0121-3079/0126, 3079/0129, 3079/0130, 3079/0140-3079/0143, 3079/1-3079/13, 3080-3083, 3083/026, 3083/1-3083/3, 3083/27, 3083/28, 3084/1, 3084/2, 3085, 3085/1, 3141/1, 3141/2, 3142, 3216/1-3216/3, 3229, 3230/2, 3230/3, 3259/1, 3259/3-3259/5, 3267/1, 3267/3, 3267/5, 3267/6, 3284, 3285/1-3285/3, 3288/2, 3289, 3290, 3291/1, 3292, 3316-3318, 3319/1-3319/3, 3337/1, 3341, 3359, 3494/2, 3507/4, 3507/5, 3551/2 i 3563/2, o łącznej powierzchni 1841,73 ha, z gminy Wielbark;
9) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Gryfino - miasta Gryfino przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Wełtyń II, to jest działek ewidencyjnych nr 11/1, 11/2, 17/2-17/5, 77/4, 77/6, 89/4, 89/7-89/12, 90/2, 185, 186/3, 186/5, 186/7, 186/8, 186/11, 186/13, 186/14, 187, 188/1, 188/5-188/7, 188/9-188/12, 189/1, 189/3-189/9, 190/1, 190/3-190/13, 191/1, 191/3-191/10, 192/1, 192/3-192/7, 193/2, 193/3, 195/1, 195/3-195/7, 196/1, 196/4, 196/6-196/10, 197/3, 197/6, 197/8-197/17, 200/1, 200/3, 200/4, 200/6-200/16, 200/18, 200/20, 200/21, 201/10-201/12, 201/14-201/34, 203/4, 203/5, 203/7, 203/8, 204/4, 205, 206/1, 206/3-206/32, 207/1, 207/2, 208/3, 208/5-208/10, 208/12-208/16, 210/1-210/7, 211/1, 211/2, 212/3, 212/4, 212/6-212/18, 213/2, 213/4-213/7, 214/2, 214/3, 214/5-214/11, 215/1, 215/3-215/12, 215/14, 215/15, 215/17-215/19, 215/24-215/27, 215/31, 215/33-215/43, 215/48-215/51, 215/54-215/57, 216/1, 216/3, 216/5-216/12, 217/5, 217/7, 217/9, 217/11-217/19, 218/1, 218/3, 218/4, 219/3-219/5, 219/7, 219/8, 220/9, 220/11, 220/13-220/28, 220/30, 220/31, 220/33-220/38, 220/40-220/44, 221/1, 221/3-221/6, 222/7, 222/8, 222/11, 222/13, 222/21, 222/23-222/33, 222/35-222/46, 222/48, 222/50, 222/52-222/64, 223, 224/6-224/19, 225/1-225/5, 226, 227/1, 227/3-227/8, 228/15, 228/17, 228/19-228/21, 228/25-228/36, 228/38-228/41, 228/43-228/56, 229/1, 229/3-229/6, 229/8, 229/10, 229/12-229/15, 230/3, 230/4, 230/6, 230/7, 230/11-230/13, 230/15-230/18, 230/20, 230/21, 230/23-230/28, 231/1, 231/3-231/6, 232/3, 232/5, 232/7-232/14, 234/1, 234/2, 238/1, 238/2, 239, 240/1, 240/2, 242, 243/1, 243/3-243/5, 244/1-244/3, 245/1, 245/2, 246/3, 246/4, 246/6-246/8, 247/1-247/3, 248/1, 248/2, 249/1, 249/3, 250/1, 250/3, 251/3-251/10, 252/1, 252/2, 253/1, 253/3-253/7, 254, 255, 256/1, 256/2, 257/5-257/10, 258/1, 258/3-258/5, 259/1-259/4, 260, 262/1-262/4, 263/1-263/8, 263/10, 264-270, 271/1, 272/2, 274/1-274/3, 274/5-274/11, 274/13-274/16, 277/1, 279-284, 286 i 287, o łącznej powierzchni 137,09 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Żórawie, to jest działek ewidencyjnych nr 170/2, 170/3, 170/5-170/9, 171/16, 171/17, 171/21, 171/27-171/29, 175, 176/1-176/5, 176/7-176/45, 177-189, 190/1, 190/2, 191, 192/1, 192/2, 193, 194/2-194/6, 195/1-195/8, 197-199, 204/3-204/5, 206, 207, 210/1, 211, 212, 217/3, 219, 234/2, 234/4, 234/5, 234/9, 234/10, 255 i 260, o łącznej powierzchni 43,61 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Pniewo, to jest działek ewidencyjnych nr 291, 293/1, 293/3, 293/4, 294/1, 294/2, 295, 296, 297/1, 297/2, 298/1, 298/4-298/7, 299/1, 299/2, 300/1, 300/2, 301/1, 301/2, 302/1, 302/2, 303/1, 303/2, 304, 305/1, 305/3, 305/4, 306-308, 309/8, 309/11-309/13, 310/9-310/11, 310/13-310/15, 310/22, 310/24, 310/27-310/38 i 337, o łącznej powierzchni 41,83 ha, z gminy Gryfino.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.