§ 6. - Ustalenie granic niektórych gmin i miast, nadanie niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiana nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1427

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2019 r.
§  6. 
Z dniem 1 stycznia 2018 r. zmienia się siedziby władz następujących gmin:
1)
w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim siedzibę władz gminy Biała z Biała na Biała Druga;
2)
w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim siedzibę władz gminy Pruszcz Gdański z Pruszcz Gdański na Juszkowo.