§ 5. - Ustalenie granic niektórych gmin i miast, nadanie niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiana nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1427

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2019 r.
§  5. 
Z dniem 1 stycznia 2018 r. zmienia się nazwę gminy Słupia (Konecka), w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, na nazwę gmina Słupia Konecka.