§ 3a. - Ustalenie granic niektórych gmin i miast, nadanie niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiana nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1427

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2019 r.
§  3a.  2
 (uchylony).
2 § 3a uchylony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2510) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 2019 r.