§ 3. - Ustalenie granic niektórych gmin i miast, nadanie niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiana nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1427

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2019 r.
§  3. 
Z dniem 1 stycznia 2018 r. nadaje się status miasta miejscowościom:
1)
Józefów nad Wisłą - w gminie Józefów nad Wisłą, w powiecie opolskim, w województwie lubelskim;
2)
Otyń - w gminie Otyń, w powiecie nowosolskim, w województwie lubuskim;
3) 1
 (uchylony);
4)
Sanniki - w gminie Sanniki, w powiecie gostynińskim, w województwie mazowieckim;
5)
Tułowice - w gminie Tułowice, w powiecie opolskim, w województwie opolskim;
6)
Wiślica - w gminie Wiślica, w powiecie buskim, w województwie świętokrzyskim;
7)
Łagów - w gminie Łagów, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim;
8)
Radoszyce - w gminie Radoszyce, w powiecie koneckim, w województwie świętokrzyskim.
1 § 3 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017.2493) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 2017 r.