Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.869

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 lipca 2013 r.
w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) zarządza się, co następuje:
§  1. Z dniem 1 stycznia 2014 r. ustala się granice następujących gmin:
1) w województwie dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim - gminy Węgliniec i gminy Pieńsk przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Węgliniec części obszaru obrębu ewidencyjnego Dłużyna Górna, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 30/1-30/5, 30/8-30/11, 31, 32/2, 33/1 i 33/2, o łącznej powierzchni 15,47 ha, z gminy Pieńsk;
2) w województwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim - gminy Tomaszów Lubelski i gminy Tarnawatka przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Tomaszów Lubelski części obszaru obrębu ewidencyjnego Wieprzów Ordynacki, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 142/1 i 142/2, o łącznej powierzchni 2,08 ha, z gminy Tarnawatka;
3) w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim - gminy Spytkowice i gminy Raba Wyżna przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Spytkowice części obszaru obrębu ewidencyjnego Raba Wyżna, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 3479/1, 3479/2 i 3481, o łącznej powierzchni 0,18 ha, z gminy Raba Wyżna;
4) w województwie mazowieckim, w powiecie legionowskim - gminy Nieporęt i w powiecie wołomińskim - gminy Radzymin przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Nieporęt części obszaru obrębu ewidencyjnego Łąki, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 271/1, 273/1, 275/3, 275/5, 275/6, 275/9, 275/10, 275/12-275/14, 275/16-275/18, 275/20-275/22, 275/24, 275/25, 276/3-276/8, 276/10-276/19, 277/1-277/12, 278/2-278/8, 279/1, 281/1, 281/2, 282/1, 282/2, 282/4, 282/5, 283/2, 283/3, 284 i 285 oraz części działki nr 280 (droga gminna), o łącznej powierzchni 41,00 ha, z gminy Radzymin;
5) w województwie podlaskim:
a) w powiecie grajewskim, gminy o statusie miasta Grajewo i gminy Grajewo przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Grajewo części obszaru obrębu ewidencyjnego Koszarówka, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 2, 4, 6 i 8/1, o łącznej powierzchni 2,65 ha, z gminy Grajewo,
b) w powiecie grajewskim, gminy Grajewo i gminy o statusie miasta Grajewo przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Grajewo części obszaru obrębu ewidencyjnego Grajewo, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 2162, 2196, 2226, 3426, 3589/1 i 3609/1, o łącznej powierzchni 1,59 ha, z gminy o statusie miasta Grajewo,
c) w powiecie monieckim - gminy Jasionówka i gminy Knyszyn przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Jasionówka części obszaru obrębu ewidencyjnego Ogrodniki, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 143/1 i 177/1, o łącznej powierzchni 1,96 ha, z gminy Knyszyn;
6) w województwie śląskim:
a) miasta na prawach powiatu Żory i miasta na prawach powiatu Rybnik przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Żory części obszaru obrębu ewidencyjnego Gotartowice, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 650/6, 652/6 i 654/6, o łącznej powierzchni 0,26 ha, z miasta na prawach powiatu Rybnik,
b) miasta na prawach powiatu Tychy i w powiecie pszczyńskim - gminy Kobiór przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Tychy części obszaru obrębu ewidencyjnego Kobiór, określonego na arkuszu mapy nr 2DLPd2 - działki ewidencyjne o numerach: 182/58, 400/228, 401/228, 407/228, 480/212, 482/212, 484/228, 487/26, 489/26, 490/213, 492/213 i 493/214, arkuszu mapy nr 1DLPD1 - działki ewidencyjne o numerach: 536/116 i 876/116, arkuszu mapy nr 1DLP - działka ewidencyjna nr 609/163, arkuszu mapy nr 10 - działki ewidencyjne o numerach: 537/116, 540/120, 543/114, 598/163, 600/163, 602/163, 604/163, 606/163, 608/163, 611/163, 612/163, 613/163, 614/166, 616/115, 620/107, 622/114, 624/117, 626/98, 629/120, 630/114, 631/120 i 632/114, o łącznej powierzchni 33,51 ha, z gminy Kobiór,
c) w powiecie pszczyńskim - gminy Kobiór i miasta na prawach powiatu Tychy przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Kobiór części obszaru obrębu ewidencyjnego Tychy, określonego na arkuszu mapy nr 19 - działki ewidencyjne o numerach: 46/11 i 47/11, arkuszu mapy nr 18, działki ewidencyjne o numerach: 123/20, 124/20, 125/20, 126/20, 127/21, 128/32, 129/31, 130/18, 131/18, 132/9 i 133/9, o łącznej powierzchni 33,51 ha, z miasta na prawach powiatu Tychy;
7) w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim - gminy o statusie miasta Bartoszyce i gminy Bartoszyce przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Bartoszyce części obszaru obrębu ewidencyjnego Jarkowo, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 7/4-7/15, 14/1-14/15 i 15/1, o łącznej powierzchni 71,43 ha, oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Łojdy, to jest działki ewidencyjnej nr 9/2, o powierzchni 7,38 ha, z gminy Bartoszyce;
8) w województwie wielkopolskim, w powiecie jarocińskim - gminy Jarocin i w powiecie średzkim - gminy Nowe Miasto nad Wartą przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Jarocin części obszaru obrębu ewidencyjnego Wolica Pusta, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 247/2, 248/1, 248/3 i 248/4, o łącznej powierzchni 0,84 ha, z gminy Nowe Miasto nad Wartą.
§  2. Z dniem 1 stycznia 2014 r. odbiera się status miasta gminie Czarna Woda, w powiecie starogardzkim, w województwie pomorskim.
§  3. Z dniem 1 stycznia 2014 r. nadaje się status miasta miejscowościom:
1) Modliborzyce - w gminie Modliborzyce, w powiecie janowskim, w województwie lubelskim;
2) Mrozy - w gminie Mrozy, w powiecie mińskim, w województwie mazowieckim;
3) Zaklików - w gminie Zaklików, w powiecie stalowowolskim, w województwie podkarpackim;
4) Czarna Woda - w gminie Czarna Woda, w powiecie starogardzkim, w województwie pomorskim;
5) Dobrzyca - w gminie Dobrzyca, w powiecie pleszewskim, w województwie wielkopolskim;
6) Stepnica - w gminie Stepnica, w powiecie goleniowskim, w województwie zachodniopomorskim.
§  4. Z dniem 1 stycznia 2014 r. ustala się granice następujących miast:
1) w województwie dolnośląskim, w powiecie jaworskim, w gminie Bolków - miasta Bolków przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Wierzchosławice, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 11/5 i 11/6, o łącznej powierzchni 0,34 ha, z gminy Bolków;
2) w województwie lubelskim, w powiecie janowskim, w gminie Modliborzyce - miasta Modliborzyce, obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Modliborzyce, o powierzchni 788,97 ha, z gminy Modliborzyce;
3) w województwie lubuskim, w powiecie wschowskim:
a) w gminie Sława - miasta Sława przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Lubogoszcz, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 147/1-147/8, 148/1-148/20, 148/22-148/31, 148/33-148/52, 169/3, 172/2, 201, 215-222, 223/1, 223/2, 224-246, 247/1, 247/2, 248-265, 266/1, 266/2, 267-313, 314/1, 314/2, 315-338, 339/1, 339/2, 340-343, 344/1, 344/2, 345-348, 349/1, 349/2, 350-365, 366/1-366/3, 366/5, 366/6, 367-374, 376/1, 377-379, 380/1, 381/1, 383/1, 384-389, 390/1, 392/1, 393, 394/1, 395-399, 400/1, 402/1, 403, 404/1 i 405-414, o łącznej powierzchni 32,80 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Przybyszów, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 333, 334/1, 334/3-334/6 i 335-337, o łącznej powierzchni 26,33 ha, z gminy Sława,
b) w gminie Wschowa - miasta Wschowa przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Przyczyna Górna, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 3262/2 i 3262/3, o łącznej powierzchni 37,22 ha, oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Osowa Sień, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 8-17, 18/3-18/7, 19/4-19/8, 20, 32, 33, 34/1, 34/2 i 35, o łącznej powierzchni 48,61 ha, z gminy Wschowa;
4) w województwie mazowieckim:
a) w powiecie mińskim, w gminie Mrozy - miasta Mrozy, obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Mrozy, o powierzchni 773,20 ha, z gminy Mrozy,
b) w powiecie ostrołęckim, w gminie Myszyniec - miasta Myszyniec przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Myszyniec Stary, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 99/1, 99/2, 100, 101/1, 101/3-101/7, 101/9, 101/11-101/20, 102-105, 148, 149/1, 149/2, 150-154, 155/1-155/4, 156-161, 162/1, 162/2, 163-166, 167/1-167/8, 168-175, 506, 507/1, 507/2, 508, 509/1, 509/2, 995/1-995/3, 996, 997, 1000-1025, 1031/1, 1035/2, 1039, 1042/4, 1042/6, 1080 i 1084-1086, o łącznej powierzchni 48,33 ha, z gminy Myszyniec,
c) w powiecie pułtuskim, w gminie Pułtusk - miasta Pułtusk przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Grabówiec, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 1/1-1/3, 2, 13, 14/1, 14/2 i 15/1, o łącznej powierzchni 7,98 ha, z gminy Pułtusk,
d) w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Ożarów Mazowiecki - miasta Ożarów Mazowiecki przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta obszaru obrębu ewidencyjnego Ożarów (Ożarów, wieś), o powierzchni 241,98 ha, z gminy Ożarów Mazowiecki;
5) w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim, w gminie Zaklików - miasta Zaklików, obejmujące część obszaru obrębu ewidencyjnego Zaklików, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 162, 204-210, 222-322, 323/1, 323/2, 324-382, 383/1, 383/2, 384/1, 384/2, 385/2-385/6, 386-420, 421/1, 421/2, 422, 423, 424/1-424/3, 425/1-425/3, 426/1-426/3, 427/1-427/3, 428, 429/1-429/3, 430/1-430/3, 431/1, 431/2, 432/1, 432/2, 433/1, 433/2, 434, 435/1, 435/2, 436-476, 478-504, 505/1-505/3, 506-612, 613/1, 613/2, 614, 615/1-615/3, 616-619, 620/1, 620/2, 621/1, 621/2, 622, 623/1, 623/2, 624/1, 624/2, 625/1, 625/2, 626/1, 626/2, 627/1, 627/2, 628/1, 628/2, 629/1, 629/2, 630/1, 630/2, 631/1, 631/2, 632/1, 632/2, 633-638, 639/1, 639/2, 640/1, 640/2, 641-738, 739/1-739/3, 740, 741/1, 741/2, 742-752, 753/1, 753/2, 754-763, 764/1, 764/2, 765-791, 792/1, 792/2, 792/4-792/7, 793, 794, 795-812, 813/1, 813/4-813/7, 813/11-813/15, 814/1, 814/2, 815-834, 836, 837, 838/2-838/5, 839/1-839/3, 839/5-839/7, 840/1, 840/2, 841-848, 849/1, 849/2, 850/1, 850/4-850/7, 851, 851/1, 851/2, 852, 853, 854/1-854/6, 855-858, 859/2-859/5, 860/5-860/10, 861, 862-864, 865/2-865/5, 866/1-866/3, 867-877, 878/2-878/5, 879-881, 882/1, 882/2, 882/4, 882/5, 883/1-883/3, 884, 885, 886/1, 886/2, 887, 888, 889/9-889/11, 890/1-890/3, 891-898, 899/1, 899/2, 900/1, 900/2, 901-905, 906/1-906/3, 907, 908/1, 908/3-908/6, 909-913, 914/3, 914/5, 914/7, 914/8, 914/10, 914/12-914/15, 914/17, 914/18, 915, 916/1, 916/2, 917, 918, 919/1, 919/2, 920-927, 928/1, 928/2, 929-936, 937/2-937/6, 938-943, 989, 1026-1028, 1029/1-1029/4, 1030-1087, 1088/1, 1088/2, 1093-1175, 1176/1-1176/5, 1177-1196, 1197/1-1197/3, 1198-1216, 1217/1, 1217/2, 1218-1241, 1242/1, 1242/2, 1243-1247, 1248/1, 1248/2, 1249-1256, 1258-1277, 1278/1, 1278/2, 1279-1289, 1290/2-1290/5, 1291-1338, 1340, 1341, 1342/1, 1342/2, 1343-1375, 1384-1395, 1515-1523, 1524/1, 1524/2, 1525-1543, 1544/1-1544/3, 1545-1567, 1568/2-1568/4, 1569-1603, 1604/3-1604/6, 1605/1, 1606-1627, 1628/1, 1628/2, 1629-1631, 1632/1-1632/3, 1633, 1634, 1635/1, 1635/2, 1636-1643, 1644/2, 1644/3, 1644/5, 1644/6, 1645-1658, 1659/1, 1659/2, 1660/1, 1660/2, 1661-1684, 1685/1, 1685/2, 1686-1688, 1689/1, 1689/2, 1690-1728, 1729/1-1729/3, 1730/1-1730/3, 1731-1745, 1746/1, 1746/2, 1747/1, 1747/2, 1748-1769, 1770/1, 1770/2, 1771-1800, 1801/1, 1801/2, 1802-1807, 1808/1-1808/7, 1808/10, 1808/12-1808/14, 1809, 1810, 1811/1, 1811/2, 1812-1852, 1853/1, 1853/2, 1854/1, 1854/2, 1855-1885, 1886/1, 1886/2, 1887-1904, 1905/1-1905/3, 1906-1908, 1909/1, 1909/2, 1910-1914, 1915/1, 1915/2, 1916-2003, 2080-2121, 2124-2145, 2216, 2217, 2218/1-2218/3, 2219/1, 2219/2, 2220/1, 2220/2, 2221/1, 2221/2, 2222/1, 2222/2, 2223/1-2223/4, 2224/2-2224/6, 2225-2229, 2230/1, 2230/2, 2231, 2232, 2233/1, 2233/2, 2234-2241, 2242/1, 2242/2, 2243-2247, 2248/1, 2248/2, 2249, 2250/1, 2250/2, 2251-2259, 2260/1, 2260/2, 2261-2274, 2276-2290, 2291/1, 2291/2, 2292/1, 2292/2, 2293-2305, 2306/1, 2306/2, 2307, 2308, 2309/1, 2309/2, 2310-2315, 2317-2331, 2332/1, 2332/2, 2333-2335, 2336/1, 2336/2, 2337-2340, 2341/1, 2341/2, 2342-2357, 2358/1, 2358/2, 2359-2367, 2369-2379, 2380/1, 2380/2, 2381-2392, 2393/1, 2393/2, 2394-2396, 2398, 2399/1, 2399/2, 2400-2416, 2417/1, 2417/2, 2418-2462, 2623, 2625-2632, 2633/1, 2633/2, 2634-2638, 2639/1-2639/3, 2640-2658, 2659/1, 2659/2, 2660-2663, 2664/1, 2664/2, 2665/1-2665/3, 2666-2671, 2672/1, 2672/2, 2673-2675, 2676/1, 2676/2, 2677-2685, 2686/1, 2686/2, 2687-2694, 2695/1, 2695/2, 2697-2716, 2717/1, 2717/2, 2718/1, 2718/2, 2719/1, 2719/2, 2720/1-2720/3, 2721/2-2721/4, 2722-2735, 2736/1, 2736/2, 2737, 2738, 2739/1, 2739/2, 2740-2777, 2778/1, 2778/2, 2779, 2780/1, 2780/2, 2781, 2782, 2783/1, 2783/2, 2784, 2785, 2786/1, 2786/2, 2787-2792, 2793/1, 2793/2, 2794-2797, 2798/1, 2798/2, 2799, 2800/1, 2800/2, 2801/1, 2801/2, 2802-2810, 2811/1, 2811/2, 2812-2815, 2816/1, 2816/2, 2817-2827, 2828/1, 2828/2, 2829-2831, 2832/1, 2832/2, 2833-2851, 2852/1, 2852/2, 2853, 2854, 2855/1, 2855/2, 2856-2864, 2865/1, 2865/2, 2866-2992, 2993/1, 2993/2, 2994-3034, 3035/1, 3035/2, 3036-3051, 3052/1, 3052/2, 3053-3056, 3057/1-3057/4, 3058/1-3058/4, 3059, 3060, 3061/1-3061/3, 3062-3065, 3066/1, 3066/2, 3067-3098, 3099/1, 3099/2, 3100, 3101/1, 3101/2, 3102-3138, 3139/1, 3139/2, 3140-3144, 3146-3156, 3157/1, 3157/2, 3158-3167, 3169-3172, 3173/1, 3173/2, 3174-3193, 3194/1, 3194/2, 3195-3200, 3201/1, 3201/2, 3202/1, 3202/2, 3203, 3204/1, 3204/2, 3205-3209, 3210/1, 3210/2, 3211, 3212/1, 3212/2, 3213, 3214, 3215/1, 3215/2, 3216-3221, 3222/1, 3222/3-3222/5, 3223-3251, 3252/1, 3252/2, 3253-3265, 3266/1, 3266/2, 3267, 3268, 3269/1, 3269/2, 3270-3274, 3276, 3278, 3280, 3282-3353, 3354/1, 3354/2, 3355-3413, 3414/1, 3414/2, 3415-3429, 3430/1, 3430/2, 3431-3435, 3436/1, 3436/2, 3437-3446, 3447/1, 3447/2, 3448, 3449/1, 3449/2, 3450-3471, 3472/1, 3472/2, 3473-3508, 3509/1, 3509/2, 3509/5-3509/9, 3510/1, 3510/2, 3511, 3512, 3513/1, 3513/2, 3514-3524, 3525/1, 3525/2, 3526-3544, 3545/1, 3545/2, 3546-3554, 3555/1, 3555/2, 3556-3558, 3559/1, 3559/2, 3560, 3561/1, 3561/2, 3562, 3563/1, 3563/2, 3564-3567, 3568/1, 3568/2, 3569/1, 3569/2, 3570-3572, 3573/1, 3573/2, 3574-3589, 3590/1, 3590/2, 3591, 3592/1, 3592/2, 3593, 3594, 3595/1, 3595/2, 3596-3602, 3603/1, 3603/2, 3604-3609, 3610/1, 3610/2, 3611, 3612/1, 3612/2, 3613-3619, 3620/1-3620/3, 3621-3623, 3624/1-3624/6, 3625, 3626/1-3626/7, 3626/9, 3626/10, 3627, 3628/1-3628/8, 3629/1, 3629/2, 3630-3648, 3649/1-3649/3, 3650, 3651/1, 3651/2, 3652-3667, 3668/3-3668/7, 3669, 3670/5-3670/8, 3671-3684, 3685/2-3685/4, 3686, 3687, 3688/1, 3688/2, 3689-3701, 3702/1, 3702/2, 3703/2-3703/4, 3704-3706, 3707/1, 3707/2, 3708-3711, 3712/1, 3712/2, 3713, 3714/1-3714/3, 3715, 3716/1, 3716/2, 3717, 3718, 3719/1, 3719/2, 3720, 3721/1, 3721/2, 3722/1, 3722/2, 3723-3778, 3779/1, 3779/2, 3780-3822, 3823/1, 3823/2, 3824-3826, 3827/1, 3827/2 i 3828-3857, oraz części działek ewidencyjnych o numerach: 59 (droga gminna), 161 (droga gminna), 988/1 (droga gminna), 1383 (rów), 1514 (rzeka), 2079 (droga gminna), 2123 (rów) i 2622 (droga powiatowa), o łącznej powierzchni 1141,79 ha, z gminy Zaklików;
6) w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie Czarna Woda - miasta Czarna Woda, obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Czarna Woda, o powierzchni 994,48 ha, z gminy Czarna Woda;
7) w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mikołajki - miasta Mikołajki przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Tałty, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 385/1, 385/2, 386/1, 387-390, 428 i 432/8, o łącznej powierzchni 47,12 ha, z gminy Mikołajki;
8) w województwie wielkopolskim:
a) w powiecie konińskim, w gminie Kleczew - miasta Kleczew przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Cegielnia, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 26/1, 26/6, 26/8, 26/12, 26/15, 26/19, 26/23, 37/4, 39/3-39/6, 46/14-46/21, 47/10, 47/13-47/16, 48/6, 49/6, 49/9-49/12, 50/1, 50/10, 51/8, 51/9, 52/2, 52/3, 53/1, 53/2, 54/1, 54/2, 55/1, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 60/1-60/3, 60/5, 60/6, 61/1-61/4, 62-65, 84, 85, 86/1, 86/2, 87-91, 92/1, 92/2, 93-96, 97/1, 97/2, 98, 99/1, 99/2, 100, 101/4, 102/4, 107/4, 108/2-108/5 i 109/2-109/5, o łącznej powierzchni 75,19 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Genowefa, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 89, 96/1, 96/2, 146/28, 213-219 i 221-263, o łącznej powierzchni 15,73 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Sławoszewek, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 320/3, 320/4, 321/1, 426/4, 427/3-427/5, 429/3 i 430/3, o łącznej powierzchni 19,14 ha, z gminy Kleczew,
b) w powiecie pleszewskim, w gminie Dobrzyca - miasta Dobrzyca, obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Dobrzyca, o powierzchni 1969,85 ha, z gminy Dobrzyca;
9) w województwie zachodniopomorskim:
a) w powiecie goleniowskim, w gminie Stepnica - miasta Stepnica, obejmujące część obszaru obrębu ewidencyjnego Bogusławie, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 1/4-1/8, 2/1, 2/2, 3/1-3/3, 4/1, 4/2, 4/4, 4/7, 4/9, 4/11-4/23, 4/25-4/27, 4/29-4/33, 4/36-4/38, 4/41, 4/42, 4/44-4/47, 4/49-4/59, 4/62, 4/64-4/69, 4/72-4/75, 5/4-5/7, 5/9-5/12, 6/1, 6/2, 6/8, 6/9, 6/11, 6/12, 7/1, 7/3, 8, 9 i 11/2, o łącznej powierzchni 56,40 ha, część obszaru obrębu ewidencyjnego Stepnica, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 1-5, 6/1-6/4, 7, 8/1, 8/2, 9, 12/1, 15/8, 15/9, 18, 19/1, 19/3-19/5, 20, 22/1, 26, 27/2, 27/3, 28, 29/1, 29/2, 30, 31/1, 31/2, 60, 64/1-64/4, 65, 68/1, 68/3, 68/7-68/20, 69, 71-73, 74/11-74/32, 75, 78/1-78/4, 79, 111/2, 114, 120/3-120/7, 121, 122/2, 123, 124/2-124/5, 125/2, 125/4, 126/2, 127-130, 131/4, 131/6, 131/8, 131/9-131/15, 133/1, 133/2, 134, 136, 137/1, 137/2, 138/4, 138/5, 139, 140, 141/1, 141/3, 141/4, 143/1, 143/2, 144/1, 144/2, 145, 146/1, 146/5-146/9, 149/2, 150/2, 151, 152, 153/1, 153/2, 154-157, 159, 160, 161/1, 161/2, 162-165, 166/1, 166/2, 167-169, 176/1, 179, 188/1, 188/3, 192, 195/3, 198/2, 198/3, 198/5, 198/6, 198/8, 198/9, 202-205, 207/2-207/4, 209/1, 209/5-209/7, 209/9-209/13, 210/2-210/13, 212/2, 212/4-212/11, 212/13-212/17, 213/2, 213/4-213/18, 213/21-213/23, 226/6, 226/7, 226/10, 226/11, 226/18-226/34, 232/3, 232/4, 232/9, 232/11, 232/12, 232/15-232/19, 232/23, 232/25, 232/28, 232/30-232/44, 232/47-232/50, 240/2-240/8, 240/10-240/26, 240/29-240/34, 240/36, 242/1, 242/2, 244/6-244/15, 245/2-245/6, 245/9, 245/11-245/18, 246/1, 246/3-246/9, 246/11-246/14, 247/3-247/10, 249, 250/6-250/20, 251/2, 252/11, 253, 254/2, 255/2, 256, 257/1-257/8, 259/5, 259/6, 264, 265/5, 265/6, 265/8, 265/9, 266/3, 266/5, 268/1, 268/2, 269/2, 270, 271/9, 271/10, 272/4-272/6, 274/1-274/3, 275, 276/3-276/7, 277/1, 277/3, 278/20-278/39, 279/5-279/7, 279/9-279/18, 283, 284, 286/1, 286/2, 286/5, 286/6, 286/8, 286/9, 286/11, 286/12, 288/1, 288/2, 289/1, 289/2, 290/3, 290/5-290/7, 290/9-290/11, 292/1, 292/3, 292/5, 292/7-292/14, 294/2, 294/3, 297/1, 297/2, 300/5, 300/7, 300/9-300/11, 301, 305, 306/1, 306/2, 307, 308, 309/1, 309/2, 309/4, 310/2, 310/3, 316/1, 317/1, 318/1, 319/2, 319/3, 320, 322, 323, 324/2, 325/1, 325/2, 326, 326/1, 327, 330/1, 330/2, 333, 334, 336-339, 339/2, 339/3, 340, 341/1, 341/2, 342/1, 342/3-342/6, 343, 344, 345/1, 345/2, 345/4, 345/5, 346/1, 346/2, 347-349, 350/1, 351/1, 352/1, 352/3, 352/5-352/7, 353, 354, 355/2, 355/3, 357, 358, 359/1, 360/1, 361/1, 362/1, 365/3, 365/4, 365/11-365/56, 366, 367/2-367/4, 368, 369, 369/1, 370, 376, 377/1, 377/2, 378, 379, 379/2, 380, 383, 388/3-388/5, 388/7-388/9, 392/1, 392/3, 392/4, 393/1, 393/2, 395/1, 395/3, 395/5-395/10, 396/1-396/5, 397/1, 397/2, 398-400, 401/1, 402, 402/1, 403, 404/1-404/3, 405, 406, 407/1-407/3, 408-413, 414/1, 414/3-414/5, 415/1, 415/2, 416, 417/5-417/11, 418/3-418/9, 419, 420/2-420/4, 421, 422/1-422/3, 423/2, 423/3, 423/5, 423/6, 424/2, 424/4-424/7, 425, 426/1, 426/2, 427, 428, 429/1, 429/2, 429/4, 429/5, 430, 431/3-431/7, 432, 433/1, 438/3, 438/5, 438/6, 439/2, 439/3, 440, 440/1, 441/2-441/4, 443/4-443/7, 443/9, 443/11, 443/12, 443/14-443/17, 444/1-444/3, 445, 446/1, 446/2, 447-449, 450/1, 450/3, 450/4, 452-454, 455/1, 455/2, 457/1, 457/2, 458, 459, 461/1-461/4, 462, 463/1-463/3, 464-466, 467/1, 467/2, 470/2, 470/3, 472, 473, 476/3-476/5, 478, 479/1-479/4, 481/1, 481/2, 482-485, 486/1, 486/2, 487-490, 494, 495/3-495/5, 495/8-495/11, 497, 499/1, 499/2, 500-503, 504/1, 504/2, 506/1, 506/3, 506/4, 507/1, 507/4-507/8, 507/10-507/15, 508, 509/3, 509/5, 509/7-509/11, 510, 511, 512/1, 512/5, 512/8, 512/10, 512/11, 512/13, 512/14, 512/19-512/24, 512/26-512/34, 513-516, 523/3, 523/4, 523/7-523/11, 531/1, 531/2, 533/2-533/4, 534/1, 536/1-536/3, 537-542, 543/1, 543/2, 544, 545, 551/1, 552, 553/1, 553/2, 554, 555, 555/1, 556, 557, 558/1, 558/2, 559-565, 566/1-566/4, 567, 568, 569/2-569/4, 569/6, 569/7, 569/9-569/15, 569/17-569/22, 574, 575/1, 575/2, 575/4, 575/5, 576/1, 576/2, 576/4, 576/5, 576/7-576/9, 577/1, 577/3, 577/4, 577/6, 577/7, 577/9-577/11, 577/14-577/17, 578, 579/1, 579/2, 580-583, 584/1-584/3, 585/1, 585/3, 585/4, 586-588, 589/1, 589/2, 590, 591/1-591/3, 592/1, 592/2, 593/1, 593/2, 594-597, 598/2, 598/3, 598/5, 598/6, 599-605, 606/1, 606/2, 607-609, 610/1, 610/2, 612-614, 615/1, 615/2, 616/1, 616/2, 617, 618, 620, 621, 622/1, 622/2, 623, 624, 625/1-625/11, 625/13-625/23, 625/25-625/28, 626-632, 633/1, 633/2, 634, 635, 635/1, 635/2, 637/2-637/4, 638, 639/1, 639/2, 640-643, 644/1-644/4, 645-647, 648/1, 648/2, 649/2-649/5, 649/7, 649/8, 650/1, 650/2, 651/1, 651/2, 652/1, 652/2, 653/1, 653/2, 654/1, 654/2, 655/3, 655/4, 656/3, 656/4, 658/2, 658/3, 660, 661/2-661/4, 662-667, 668/1, 668/3, 668/5-668/8, 671/4, 671/5, 671/7, 671/8, 672/7, 672/10, 672/12, 672/13, 673/2, 674/1, 679/2, 682, 683, 684/2-684/6, 685/1-685/3, 686/1, 686/2, 687-690, 691/2, 691/5, 691/7-691/18, 692/1-692/11, 693, 694/2 i 694/5-694/10, o łącznej powierzchni 283,35 ha, z gminy Stepnica,
b) w powiecie gryfińskim, w gminie Chojna - miasta Chojna przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Wilkoszyce, to jest działek ewidencyjnych o numerach; 58-61, 70, 71/1-71/5, 72-77, 78/1, 78/2, 79-82, 83/1, 83/3-83/6, 84, 85, 86/1, 86/2, 87/1, 87/2, 88-93, 94/1, 94/2, 109/1 i 1001, o łącznej powierzchni 46,07 ha, z gminy Chojna,
c) w powiecie wałeckim, w gminie Mirosławiec - miasta Mirosławiec przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Mirosławiec 34, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 265/2, 265/4, 265/5, 265/7, 265/13, 265/15-265/18, 266/3-266/6, 362/1-362/4, 363/1 i 363/2, o łącznej powierzchni 3,81 ha, z gminy Mirosławiec.
§  5. Z dniem 1 stycznia 2014 r. w województwie lubelskim, w powiecie bialskim zmienia się siedzibę władz gminy Terespol z Terespola na Kobylany.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.