Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.3.14

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 stycznia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 10 grudnia 1920 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Kolei Żelaznych w przedmiocie ustalenia głównych i bocznych linji kolejowych do celów wymiaru podatku przemysłowego na obszarze b. zaboru rosyjskiego.

Celem wykonania końcowego ustępu art. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 66 poz. 437) w przedmiocie ujednostajnienia na obszarze b. zaboru rosyjskiego ustaw i rozporządzeń o podatku przemysłowym zarządza się co następuje:
§  1. Pod względem poboru zasadniczego podatku przemysłowego od ekspedytorów, nie utrzymujących oddzielnych kantorów i pomocników handlowych, lecz trudniących się osobiście na własny rachunek opłacaniem ceł za towary w urzędach celnych, położonych przy głównych lub bocznych linjach kolejowych, uważa się za główne linje kolejowe następujące linje:

1. Warszawa-Łódź,

2. Warszawa-Częstochowa (Herby),

3. Warszawa-Sosnowiec,

4. Warszawa-Mława,

5. Białystok-Grajewo.

Wszystkie inne linje kolejowe uważa się za boczne.

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.