Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.18.151

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 marca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 31 stycznia 1922 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Kolei Żelaznych w przedmiocie ustalenia głównych i bocznych linji kolejowych do celów wymiaru podatku przemysłowego.

Celem wykonania końcowego ustępu art. 5 ustawy 2 dnia 17 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. P. № 2 poz. 7), w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 66 poz. 437) o ujednostajnieniu na obszarze b. zaboru rosyjskiego ustaw i rozporządzeń o państwowym podatku przemysłowym na cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej zarządza się co następuje:
§  1. Pod względem poboru zasadniczego podatku przemysłowego od roku podatkowego 1922 r. od ekspedytorów, nie utrzymujących oddzielnych kantorów i pomocników handlowych, lecz trudniących się osobiście na własny rachunek opłacaniem ceł za towary w Urzędach celnych położonych przy głównych lub bocznych linjach kolejowych, uważa się za główne linje kolejowe następujące linje:
1) Warszawa-Łódź,
2) Warszawa-Częstochowa (Herby),
3) Warszawa-Sosnowiec,
4) Warszawa-Mława,
5) Białystok-Grajewo,
6) Baranowice-Stołpce,
7) Brześć Litewski-Zdołbunowo-Ożenin,
8) Poznań-Zduny,
9) Poznań-Rawicz,
10) Poznań-Zbąszyn,
11) Poznań-Wronki-Drawski Młyn,
12) Toruń-Miasteczko,
13) Tczew-Chojnice,
14) Toruń-Grudziądz,
15) Gdynia-Weyherowo,
16) Stara Piła-Kartuzy,
17) Działdowo-Rakowice,
18) Oświęcim-Kraków-Lwów-Podwołoczyska,
19) Lwów-Stanisławów-Śniatyń,
20) Szczakowa-Trzebinia.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.