Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.109.723

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 listopada 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 23 listopada 1920 r.
w sprawie ustalenia cennika skór surowych.

Na podstawie art. 4 dekretu w przedmiocie skór i garbników (Dz. Pr. 1919 r. № 14, poz. 157) ustanawia się następujący cennik na skóry, wydawane garbarniom od dnia 23 listopada. 1920 r. Cennik poniższy obowiązuje na terenach b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego od dnia 23 listopada 1920 roku.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Uwagi: Maximum potrąceń za uszkodzenia nie może przenosić 66% zasadniczej wartości każdej skóry.

Powyższe ceny ustanawia się na skóry oczyszczoną z krwi, nawozu i soków, bez kości, kopyt, rogów i przedniej części pyska. O ile skóra me jest oczyszczona, potrąca się odpowiednią różnicę na wadze.

Wagę skór już zasolonych należy przed wycenieniem przeliczyć na wagę świeżą w zależności od stanu zasolenia. Wyłączny zakup skór surowych Ministerstwo Przemyślu i Handlu powierzyło aż do odwołania Spółce Akcyjnej Skupu i Sprzedaży Skór Surowych i Garbników w Warszawie - na terenie b. Kongresówki, a spółce p. f. "Zbiórka Skór Surowych" - na terenie b. Galicji.

Wszelkie zgłoszenia i dostawy dobrowolne oraz patrje skór, skonfiskowanych przez właściwe władze, należy kierować do Spółki Akcyjnej S. i S. S. S. i G., względnie do jej oddziałów na prowincji. Ceny powyższe obowiązują od dnia 23 listopada 1920 r. aż do odwołania.

DogatunkuIzaliczasięzdroweskórybezuszkodzeń.
""II""""zuszkodzeniami.
""III(braków)zagrzane i nadgniłe.