Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.45.275

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTERSTWA PRZEMYSŁU I HANDLU;
z dnia 10 czerwca 1920 r.
w sprawie ustalenia cennika skór surowych.

Na podstawie art. 4. dekretu w przedmiocie skór i garbników (Dziennik Praw 1919 r. N° 14 poz. 157) ustanawia się następujący cennik na skóry wydawane garbarniom od dn. 20 Maja 1920 r.
Cennik powyższy obowiązuje na terenach b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego od dn. 20 maja 1920 r.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

UWAGI: Maximum potrąceń za uszkodzenia nie może przenosić 66% zasadniczej wartości każdej skóry.

Powyższe ceny ustanawia się na skóry oczyszczone z krwi, nawozu i soków, bez kości, kopyt, rogów i przedniej części pyska.

O ile skóra nie jest oczyszczona, potrąca się odpowiednią różnicę na wadze.

Wagę skór już zasolonych należy przed wycenieniem przeliczyć na wagę świeżą w zależności od stanu zasolenia.

Wyłączny zakup skór surowych Ministerstwo Przemysłu i Handlu powierzyło aż do odwołania Spółce Akcyjnej Skupu i Sprzedaży Skór Surowych i Garbników w Warszawie, Nalewki N° 2.

Wszelkie zgłoszenia i dostawy dobrowolne oraz partje skór, skonfiskowanych przez właściwe władze, należy kierować do Spółki Akcyjnej S. i S. S. S. i G., względnie do jej Oddziałów na prowincji.

Ceny powyższe obowiązują od dnia 20 Maja 1920 r. aż do odwołania.

DogatunkuIzaliczasięzdroweskórybez uszkodzeń.
""II""""z uszkodzeniami.
""II(braków) zagrzane i nadgniłe.