Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.60.374

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 maja 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTERSTWA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 7 lipca 1920 r.
w sprawie ustalenia cennika skór surowcowych.

Na podstawie art. 4 dekretu w przedmiocie skór i garbników (Dziennik Praw 1919 r. № 14 poz. 157) ustanawia się następujący cennik nas skóry, wydawane garbarniom po dniu 20 maja 1920 r.
Cennik powyższy obowiązuje na terenach b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego po dniu 20 Maja 1920 r.

Rodzaj skór Za 1 klg.

Mk. fen.

Skóry surowcowe: ałunowe tłuszczone.

I gat. Skóra wyborowa, dobrze wygarbowana i bez mizdry 132.50

II gat. Skóra z nieznaczną mizdrą lub niedość garbowana 100.00

III gat. Skóra z mizdrą i niedość przegarbowana, zawierająca wodę 66.00

Uwagi: Skóry surowcowe winny być czyste, dobrze oczyszczone z mizdry, dobrze wygarbowane czyli nawskroś tłuszczem przejęte, z równem przecięciem, miękkie, a więc nie łamiące się po wymoczeniu i wysuszeniu i nie powinny zawierać wilgoci, jednocześnie nadmiaru tłuszczu, wypływającego łatwo na wierzch przy wyciskaniu.

Skóry zepsute w garbowaniu, i nienadające się do użytku, będą zabierane bez wynagrodzenia.